Uudised

09:23 12.05.2021

Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 tulenevate piirangutega

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avaldab Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud toetusmeetme tingimused Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega

Toetus on suunatud tegevuskulude osaliseks toetamiseks ettevõtjatele, kelle tegevusele kehtestati Vabariigi Valitsuse korraldusel märtsis ja aprillis täiendavad piirangud. Toetusmeetme sihtgruppideks on ülaltoodust tulenevalt majutusettevõtjad, toitlustusettevõtjad, spaad, veekeskused, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate muu maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad. Toetusmeetme määrus (Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega – Riigi Teataja) on uuendamisel ning uus terviktekst on peatselt avaldamisel Riigi Teatajas. 

Toetusmeetme maht on 44 miljonit eurot ning rohkem infot leiab EASi veebist:  

EAS infopäeva slaidid.

Lisainfo
Ülle Vilo
ettevõtluskonsultant
Tel 510 3254
e-post: ylle.vilo@valgamaa.ee

 

Kultuuripärand