Kasulikud viited

Ettevõtlusega alustamine
Äriplaani koostamise juhend - äriplaani koostamine on vajalik eelkõige ettevõtjale endale, et kaardistada oma tegevused ja hinnata riske, selgitada välja kas tasub äriideed ellu viia või mitte.
Finantsprognooside koostamise vorm, täitmise juhend.
Abiks alustavale ettevõtjale – Maksu- ja Tolliamet on koostanud suunised abiks alustavale ettevõtjale.
Eesti riigi infoportaal ettevõtjale - ettevõtlusvormide võrdlus.
Ettevõtjaportaal - e-äriregistri keskkond, mis võimaldab ettevõtjal esitada avaldusi äriregistrile uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning esitada majandusaasta aruandeid.
Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ABC  
Kodus toidu valmistamine müügiks - Põllumajandus- ja Toiduameti teavitamine

Ettevõtlust reguleerivad seadused:                                            

Ettevõtjale olulised asutused ja liidud:

Muud kasulikud lingid, registrid, andmebaasid ja otsingud

Valgamaal tegutseb kaks Leader tegevusgruppi:

  • MTÜ Valgamaa Partnerluskogu - kelle tegevuspiirkond on endised Karula, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste, Õru vallad
  • MTÜ Mulgimaa Arenduskoda - kelle tegevuspiirkond endised Helme, Hummuli, Põdrala vallad ja Tõrva linn
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus – kik.ee - on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.
  • ADAPTER – adapter.ee on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde, mis ühendab ettevõtjaid teadlastega.

Uuendatud 02.01.2024