Valgamaal osales rinnavähi sõeluuringul rekordarv naisi
 

kolmapäev, 03 mai 13:26

2022. aastal osales Eestis rinnavähi sõeluuringul 64% kutsututest ehk 54 406 naist. Valga maakonnas oli osalusmäär 66%. Rinnavähki haigestumise ja suremuse vähenemiseks peaks sõeluuringul osalema aga vähemalt 70% kutsutud naistest. 

Valga maakonna arengustrateegia 2035 + ja tegevuskava avaliku väljapaneku tähtaega on pikendatud  9. maini 2023.a.

kolmapäev, 03 mai 13:23

Valga maakonna arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Valgamaa, kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele. Valga maakonna arengustrateegia 2035+ on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest, arengustrateegia hõlmab maakonna kolme omavalitsuse, ettevõtjate, kogukondade ja elanike ühiseid plaane maakonna arendamiseks kuni aastani 2035+.

Eesti Kodukaunistamise Ühendus, Valgamaa Arenguagentuur ja Valgamaa Omavalitsuste Liit kutsuvad taas osalema vabariiklikul konkursil “Eesti kaunis kodu“
 

reede, 28 aprill 14:28

Vabariiklikule konkursile „Eesti kaunis kodu“ on oodatud kandideerima traditsioonilised kodud ja teised objektid.

Tasuta veebiseminarid: jäätme-, pakendi-, ja tubakaseaduse muutmise seaduse jõustumine 1. mail 2023.

reede, 21 aprill 10:07

Keskkonnaministeerium edastab info seadusemuudatusi tutvustavate veebiseminaride kohta. 2019. aastal võeti Euroopa Liidus vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/904, 5. juuni 2019, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (nn ühekordse plasti direktiiv). Direktiivi eesmärgiks on vähendada teatud ühekordsete plasttoodete tarbimist ja nendega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju ning edendada ringmajandusele üleminekut.

Valgamaa KOP taotlusvooru laekus 35 taotlust

neljapäev, 06 aprill 09:36

Valgamaal laekus Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadisse taotlusvooru 35 taotlust, toetusi küsiti summas 100 545 eurot.

Teadlase vaade maaelu arengule - Innovatsioon maapiirkonnas 

kolmapäev, 05 aprill 13:36

4.aprillil toimus loengusarja Teadlase vaade maaelu arengule loeng „Innovatsioon maapiirkonnas“, lektor PhD Anne Põder, Maaülikool.  

Tartu Teaduspark pakub tootmisettevõtetele tehisintellekti (AI) otstarbekuse nõustamise teenust

kolmapäev, 05 aprill 13:30

Tartu Teaduspark pakub tootmisettevõtetele AI otstarbekuse nõustamise teenust, mis on suunatud väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõttele tasuta (vähese tähtsusega riigiabi limiidi piirides).

Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga, infopäev 22.märtsil kell 13-15

kolmapäev, 15 märts 10:30

Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga - UUS TEENUS! EASi ja KredExi ühendasutus avas uue teenuse turismiteenuste pakkujatele! Turismi digimentorluse fookus on äriprotsesside digitaliseerimisel ja digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel ettevõtte ärimudeli ressursside tõhusamaks kasutamiseks.

Eraldame 70 miljonit kohalikes omavalitsuses elukeskkonna arendamiseks

teisipäev, 14 märts 14:26

Riigihalduse ministri määrusega suunatakse Euroopa Liidu rahadest 70 miljonit eurot kohalike omavalitsuste avalike teenuste kaasaegsemaks ja kvaliteetsemaks muutmiseks. Omavalitsustele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele avaneb aprillis taotlusvoor, millest nad saavad raha küsida teenuste arendamiseks ja ligipääsetavama avaliku linnaruumi loomiseks. Samuti on võimalik vahendeid taotleda piirkondlikel vee-ettevõtjatel ühisveevärgi, -kanalisatsiooni ja reoveepuhastite rajamiseks.

Haridustöötajate tunnustamine

reede, 10 märts 16:17

Maailm meie ümber on pidevas muutumises. Kindel saab aga olla, et Eesti pühendunud haridustöötajad teevad suurepärast tööd, mis väärib märkamist ning tunnustamist nii igapäevaselt kui kord aastas ka riiklikul tasemel. Silmapaistvad õpetajad ja teised haridustöötajad on eeskujuks ning loovad iga õppija arengut toetades homset ja paremat Eestit.Kultuuripärand