Vabaühenduste e-infoseminar “MTÜ alustamise ja juhtimise põhitõed” toimub 2. märtsil kell 10.00

neljapäev, 18 veebruar 15:13

Kui soovite luua uut MTÜ-d, siis olete oodatud osalema vabaühenduste e-infoseminaril “MTÜ alustamise ja juhtimise põhitõed”  2. märtsil algusega kell 10.

PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev 17. veebruaril kell 10.00-12.00

kolmapäev, 03 veebruar 11:33

17.märtsil 2021 avaneb tegutsevale mikroettevõtjale (kuni 9 töötajat) majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor, mis toetab maapiirkonnas uute töökohtade teket väljaspool põllumajandussektorit. Vooru eelarve on 12 miljonit eurot. Maksimumtoetus 150 000€, omafinantseering 60%.

17.veebruaril toimunud infopäeva JÄRELVAATAMINE 

Põhjalik ülevaade toetuse tingimustest PRIA kodulehel.
PRIA toetuste infotelefon 737 7678

Ettevõtliku Kooli võrgustik on viimase viie aastaga kasvanud pea kümnekordselt

neljapäev, 28 jaanuar 11:35

Haridusprogramm „Ettevõtlik Kool“ sai alguse Ida-Viru maakonnast ja alustas laienemist teistesse maakondadesse viis aastat tagasi. Sellest ajast alates on võrgustik kasvatanud liikmete arvu pea  kümnekordselt: 17lt 145 õppeasutuseni. Nende seast on hindamise läbinud õppeasutusi 90, mis kõik kannavad kvaliteedimärgist „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed“. Valgamaal võrgustikuga on liitunud Valgamaal 6 õppeasutust, millest 5 on läbinud hindamise.

Tööstusettevõtjatel võimalus osaleda EASi Digitaliseerimise Meistriklassis

teisipäev, 26 jaanuar 10:15

EAS koostöös BDA Consulting, Lean Digital, Flowit Estonia ja Digiwise’ga on avanud kandideerimise tööstussektori ettevõtetele suunatud Digitaliseerimise meistrikassi, mis aitab tuvastada ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju ettevõtte konkurentsivõimele.

Teisipäeval, 19. jaanuaril tutvustati Kagu-Eesti tööstusalade uuringu tulemusi  maakondade, kohalike omavalitsuste ning ministeeriumide esindajatele.

neljapäev, 21 jaanuar 12:17

Töö eesmärgiks oli kaardistada ja liigitada tööstus- ja ettevõtlusalad Kagu-Eestis lähtuvalt alade potentsiaalist ja taristu arenduse maksumusest sõltumata omandist ja arendajast. Töö teostas Cumulus Consulting OÜ, tellis ja rahastas Rahandusministeerium ning uuringu koostamist vedas eest Rahandusministeeriumi Võru talitus.

Kaugtöövõrgustiku Kupland esimene tegevusaasta osutus oodatust edukamaks

kolmapäev, 20 jaanuar 14:16

Kagu-Eesti kaugtöövõrgustiku Kupland esimene tegevusaasta osutus liikmetelt saadud tagasiside põhjal oodatust edukamaks. Esimest korda koostatud kaugtööstatistika kohaselt külastas Kagu-Eesti kaugtööteenuse pakkujaid 2020. aastal kokku 1400 inimest, mis on üle viie korra rohkem kui võrgustiku käimalükkamisel seatud eesmärk.

PRIA-maaelu mitmekesistamise toetuste taotlusvoor avaneb märtsis 2021

esmaspäev, 18 jaanuar 12:40

PRIA toetusmeetme 6.4 „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ eesmärk on eelduste
loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Valgamaa Partnerluskogu toetuste taotlusvoor kogukonnameetmesse avaneb 1.veebruaril

esmaspäev, 18 jaanuar 12:22

1. veebruarist kuni 19. veebruari kella 16.00 on avatud kogukonnameetme taotlusvoor.
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ning kohalikud omavalitsused tegevusvõimaluste loomiseks. Projektide raames on võimalik osta põhivaralisi vahendeid ja seadmeid, kohandada ruume ning ehitada rajatisi. Lisainfo

 Eesti Töötukassa e-infohommik tööandjatele 22.01.2021

esmaspäev, 11 jaanuar 12:18

Töötukassa kutsub osalema Kagu-Eesti tööandjaid e-infohommikul „Koolitame koos töötajaid!“, mis toimub 22.01.2021 kell 10.00-11.30 Teamsi keskkonnas

Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjate arendusprojekte 690 000 euroga

reede, 08 jaanuar 15:25

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas toetada 15 Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutseva väikeettevõtja arendusprojekte, et aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule ning mitmekesisemate töövõimaluste tekkele. Kokku toetatakse ettevõtjaid 690 000 euroga.Kultuuripärand