Valgamaa.ee's kuvatavad uudised

10:01 24.03.2021

Alates 29.märtsist on võimalik taotleda ettevõtjatel toetust seoses COVID-19 koroonaviiruse levikuga.
 

Toetuse sihtgrupiks on majutusettevõtjad, reisiettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad, käsitöö-, suveniiri- ja Eesti disaini müüjad, kelle majandustegevust on negatiivselt mõjutanud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlikud asjaolud. Toetust saab taotleda EAS e-keskkonnas.

Töötukassa maksab töötasu hüvitist töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Vastavalt valitsuse otsusele hakkab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alates esmaspäevast, 29. märtsist pakkuma otsetoetusi majutusettevõtjatele ja Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjatele ning teisipäevast, 30. märtsist reisi- ja transpordiettevõtjatele ning käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjatele. Toetusvooru maht on kokku 9,7 miljonit eurot ja voorud jäävad avatuks kuni 8. aprilli kella 16ni.

Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga
Majutusettevõtja käibe languse osaline hüvitamine
Reisikorraldaja ja transpordiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus
Käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjate kahjude osalise hüvitamise toetus
Tutvu toetuse määrusega SIIN
Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS). Taotluse esitamine EAS e-keskkonnas.

Töötukassa töötasu jätkutoetus
Jätkutoetuse taotlusi saab esitada alates 1.04.2021 kuni 3.05.2021 e-töötukassas.
Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, mis makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui:
- tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsendi võrra võrreldes
perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või
​perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või tuluga;

- tal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (kohaldab töölepingu seaduse § 35) või ta on töötajate töötasu vähendanud (kohaldab töölepingu seaduse § 37);
- tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.
Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest töötajatele. 

Lisainfo
Ülle Vilo
ettevõtluskonsultant
tel 510 3254
ylle.vilo@valgamaa.ee
 

Kultuuripärand