Uudised

13:00 16.09.2020

Registreeru Lõuna-Eesti maitsete pakkujaks toidusündmusel „Metsast Taldrikule“, hiljemalt 22.sept

Hea Valgamaa toitlustusettevõtja

Kutsume teid osalema Lõuna-Eesti maitsete nädalal “Metsast taldrikule”!

Toimumise aeg: 5.–15. november 2020

Kaasatud on kuue Lõuna-Eesti maakonna toitlustusettevõtted (Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Viljandimaa).

Eesmärgiks on suurendada toitlustusasutuste külastatavust, toetada kohalikku arenevat toidukultuuri, tõsta esile kohalik tooraine ja kohaliku toidu väiketootja.

Projekti erimenüüde kriteeriumid:

• Projektis osalevad restoranid pakuvad maitsete nädala kestel 2-käigulist erimenüüd, milles mõlemas roas on vähemalt ühe komponendina kasutatud metsasaadust;

• Osalejad töötavad välja nn peakoka tervituse/üllatuse arvestades kohalikku eripära või traditsiooni;

• Erimenüü koostamisel kasutatakse võimalikult suures mahus kohalikku toorainet.

Erimenüü hind on vahemikus 15–19 eurot, mille määrab ettevõte ise.

 Osalevate toitlustasutuste kaasamise põhimõtted:

• Osalevad ettevõtted töötavad välja projekti erimenüü pakkudes põnevat sügisest toidunaudingut;

• Osaleda võivad ka pop-up-toitlustuskohad, tingimusel, et nad avavad end kindlatel päevadel kindlateks kellaaegadeks (mitte vaid ettetellimisel);

• Erimenüü peab olema pakkumisel kogu kampaaniaperioodi jooksul 5.–15. november 2020.

Turundus ja meediakajastused:

  • Sündmusele on koostatud eraldi turundusplaan, mille tegevused jagunevad kampaaniaülesteks ja maakondlikeks tegevusteks. 
  • Maakondlik ehk kohalik turunduslähenemine on koha- ja ettevõtetepõhine, ning tegevustesse on kaasatud maakondlikud rismi- ja/või turunduskoordinaatorid
  • Maitsete nädalal osalevad toitlustajad panustavad turundusse vähealt läbi enda sotsiaalmeedialehtede, kodulehe.
  • Kampaaniaülene turundusplaan keskendub üleriigilises meedias tähelepanu saamisele ning täpse sihtimisega sotsiaalmeediakampaaniale.
  •  Kohalikul tasandil kasutatakse kohalikke info- ja meediakanaleid ning tasuta välimeedia pindu. 

Osalemiseks palume täita vastav ankeet 22. septembriks - https://forms.gle/EfNBPMG4NMgQPWke8

Eeldatav menüüde esitamise tähtaeg on 5. oktoobril 2020.

Kaasüritusena toimub 10.11.2020 Lõuna-Eesti toidukonverents „Kohalik toit eriolukorras – õppetunnid ja võimalused“ ERMis Tartumaal, mille raames toome tähelepanu ka Lõuna-Eesti maitsete nädalale! Lisainfo toidukonverentsi kohta leiab siit: https://arinouandla.ee/ettevotja/toidukonverents/ 

Lõuna-Eesti maitsete nädalat aitavad korraldada: Tartu linn, Tartu Ärinõuandla, Lõuna-Eesti turismiklaster, SA Tartumaa Turism, Jõgevamaa Koostöökoda, Põlvamaa Arenduskeskus, Tartu Teaduspark, EMÜ Polli Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus, Tartumaa Arendusselts, TÜ Taluturg, Valgamaa Arenguagentuur, Võrumaa Talupidajate Liit, Eesti Maaturismi Assotsiatsioon, MTÜ Sibulatee, MTÜ Mulgi Väiketootjate Liit.

Ürtust rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ – raames.

Heade soovidega

Chaty Uibopuu

ettevõtluskonsultant

Valgamaa Arenguagentuur SA

Kesk 11, Valga 68203

Tel 530 33072

chaty.uibopuu@valgamaa.ee
www.arenguagentuur.ee

Kultuuripärand