Valgamaa.ee's kuvatavad uudised

09:14 16.07.2020

Ettevõtjatel on võimalus toetust taotleda Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetmest alates 20.07.2020

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme taotlusvoor on avatud 20.07-14.09.2020.

Infopäev taotlemisest huvitatud ettevõtjatele toimub veebiseminarina 4. augustil 2020 kell 14:00. Infopäevale saab registreerida siin.

Sihtgrupp: Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​

Taotleja taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.

Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlusi saab esitada taotlusvoorus Riigi Tugiteenuste Keskuse E-toetus keskkonna kaudu. Taotluse esitamise tähtaeg on 14.09.2020 kell 17:00.

Täpsemad toetuse tingimused SIIN

Lisainfo
Siret Soonsein
Tel: 663 1466
e-post: siret.soonsein@rtk.ee
Riigi Tugiteenuste Keskus

Kultuuripärand