Uudised

10:06 20.03.2020

Olulised infolingid ettevõtjatele

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga. Seoses sellega jagame ettevõtjatele vajalikke infolehti selleks, et jälgida milliseid meetmeid saab eriolukorras koroonakriisi lahendamiseks kasutada.

Vabariigi Valitsuse leht eriolukorrast Eestis -  leiad kõik uudised, sh kõik valitsuse rakendatud meetmed

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) - Nii riigi kui ettevõtjate seisukohalt on oluline, et info liiguks ettevõtjateni võimalikult operatiivselt ning et ka MKM-il oleks ajakohane ülevaade ettevõtjate hetkemuredest ja väljakutsetest, mida siis meetmete ning poliitikate väljatöötamisel arvesse võtta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehekülg (https://www.mkm.ee/covid19-kkk) on esimene kontaktpunkt ettevõtjatele. Lehelt leiab info nii kriisabimeetmete kui ka küsimuste-vastuste kohta, mida ettevõtjad on MKMle esitanud.

Terviseameti kodulehelt on leitav 31.03 seisuga uuendanud COVID-19 käitumisjuhised kauplustele, kaubanduskeskustele ja toitlustusasutustele.

Politsei- ja Piirivalveamet tööjõu liikumise info jm teave eriolukorra kohta

Maksu- ja Tolliameti kodulehelt -  eriolukorra info ja abi ettevõtjatele olukorra leevendamiseks

Tööelu portaal - konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Eesti Töötukassa - info tööturu toetusmeetmete kohta.

Kredex- meetmed raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks  

www.eesti.ee/pakunabi - ettevõtjate abipakkumised 

Terviseamet - terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Ettevõtjatele ja vabaühendustele online platvormi kriisiabikeskus.ee. See on mõeldud ettevõtjatele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. Palun anna meile teada, milline on sinu ettevõtte/vabaühenduse olukord, täites selleks 14 küsimusest koosnev ankeet SIIN.

Kultuuripärand