Lähisündmused

10:35 08.11.2019

Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi  lõpetas kümnenda hooaja.

Põlva-, Võru- ja Valgamaa arenduskeskuste eestvedamisel viidi läbi  ettevõtjatele suunatud mentorklubi 8 kuuline programm, mis  sisaldas ärialaseid koolitusi, ettevõtete külastusi ja omavahelis kohtumisi Kagu-Eesti erinevais paigus. Käesolevaga jõudis lõpule juba kümnes hooaeg, milles osales 35 ettevõtjat.

Kui kevadel alustati Pühajärvel mentoraastat eesmärkide ja tegevuskava paikapanekuga, siis nüüd lõpetati  kooskäimised 2-päevase õppereisi ja kokkuvõtete tegemisega Võrumaal.

Esimesel päeval  tutvuti oma klubi liikme ettevõttega Inglite kodu, külastati kompetentsikeskust Tsenter, kus tutvustati ka Kagu-Eesti Puiduklastri tegevusi. Teisel päeval võõrustasid klubilisi AS Värska Vesi ja AS Värska Sanatoorium.                 

Ühises aruteluringis toodi välja ettevõtjate tegevustes 8 kuu vältel toimunud muutused,  mida uut on ellu viidud ja millised on plaanid edaspidiseks. Tõdeti, et väikeettevõtted on Kagu-Eesti „maavara“.  Ettevõtjate hinnangul on kõikidel alustavatel väikeettevõtjatel  probleemid samad, kuigi ollakse väga erinevad oma tegemistes. 

Ühiseid kohtumisi ja koolitusi peeti väga motiveerivateks ja arendavateks.  Ettevõtjate hinnangul on õppimine alati mõlemapoolne. Parimaks praktikaks peeti ettevõtete külastusi, võimalust suhelda teiste ettevõtjatega  ja kontakte vahetada.

Täname kõiki osalejaid ning juhendajaid oma kogemuste ja teadmiste jagamise eest!

Kagu-Eesti mentorklubid tegevusi rahastab Euroopa Liit, Euroopa Regionaalarengu Fondist

 

Ülle Vilo
Ettevüõtluskonsultant
Valgamaa Arenguagentuur
Tel 510 3254
E-post: ylle.vilo@valgamaa.ee
 

Kultuuripärand