Lähisündmused

21:10 08.10.2019

Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna LEADER meetme taotlusvoorud 2020. aastal

Allikas: MTÜ Mulgimaa Arenduskoda

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas (endised Abja, Halliste, Karksi vald ja Mõisaküla linn), Tõrva vallas (endised Helme, Hummuli, Põdrala vald ja Tõrva linn) ning Viljandi vallas (endised Viljandi valla külad ja Tarvastu vald) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

Taotlusvoorud avatud järgmiselt:

17.-24. jaanuar 2020, I meede „Ettevõtluse arendamine“,

Taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

27. märts - 3. aprill 2020, III meede „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond“

Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest

2.-9. oktoober 2020, II meede „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“

Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.

Meetmete eelarved

Piirkonnad/meetmed (sulgudes enne KOV ühinemist) I meede II meede III meede
Viljandi vald (Tarvastu vald, enne 2018 KOV ühinemist Viljandi vallas asunud külad) 148 018,67 16 842,53 59 853,28
Tõrva vald (vallad Põdrala, Hummuli, Helme, Tõrva linn) 78 764,59 3 845,33 34 203,13
Mulgi vald (vallad Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla linn) 134 116,44 54 621,81 29 586,91
Kokku 360 899,70 75 309,67 123 643,32
Kultuuripärand