Uudised

15:56 03.06.2024

Kõigil on õigus hingata saastumata õhku

Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Tervisekassa tuletavad alanud teavituskampaaniaga „Hoia õhk puhas!“ meelde, et e-sigarettide suitsetamine ehk veipimine on keelatud samades kohtades, kus on keelatud ka tavasigarettide tarvitamine.

Seaduse järgi on veipimine keelustatud samades kohtades, kus tavasigarettide suitsetamine. Eelkõige on see piirang mõeldud tubaka- ja nikotiinitooteid mittetarvitavate inimeste tervise kaitseks. “Tasub teada, et kõik, kes viibivad veipija lähedal, hingavad sisse samu ohtlikke kemikaale kui e-sigareti tarvitaja,” hoiatab TAI uimastite ja sõltuvuse osakonna vanemspetsialist Tiina Kuusik.

Tänavapilti jälgides on siiski näha, et teadlikkus selles osas on endiselt üsna madal ning seadusenõuet eiratakse sageli. TAI ja Tervisekassa ühine kampaania “Hoia õhk puhas” tuletab meelde, et inimesed järgiksid neile seadusega kehtestatud reegleid ning ei ohustaks oma tegevusega kõrvalseisjate tervist. Oluline on ka mittetarvitajate suhtumine avalikus ruumis veipimisse, sest e-sigarette kasutab tegelikult ainult väike osa meie ühiskonnast. Kuusik soovitab veipijatele julgelt ja sõbralikult märku anda, et nad läheksid eemale ja austaksid teiste inimeste õigust puhtale õhule. Enamus veipijaid on kindlasti mõistvad ja saavad sellest aru.

Kohad, kus suitsetamine, nagu ka veipimine on keelatud, sätestab tubakaseadus. Kui suitsetamiskeeld laste- ja noorteasutustes, meditsiinikeskustes, kauplustes, ühistranspordi sõidukis või ootealadel on üldiselt sagedamini teada, siis näiteks kehtib sama keeld ka jalakäijate tunnelis ning paljudes muudes kohtades, mis seaduses loetletud.

Üheks põhjuseks, miks suitsetamiskeelu aladel kiputakse just veipimisse leebemalt suhtuma, võib olla see, et e-sigaretil puudub ebameeldiv lõhn ja maitse, mistõttu tajutakse seda vähem ohtlikuna nii iseendale kui ka kõrvalseisjatele. Kuid nii nagu tubakasuitsuga, lendub ka e-sigarettide tarvitamisel toksilisi aineid, mille sissehingamisel võib olla tervistkahjustav mõju kõrvalseisjatele põhjustades näiteks hingamisteede haigusi. E-sigareti aerosool saastab ümbritsevat õhku erinevate lenduvate orgaaniliste ühenditega, nikotiini,  lõhna- ja maitseainete ning raskmetallidega. E‑sigarettide aerosoolijäägid ladestuvad sarnaselt tavasigaretile ka riietele ja erinevatele pindadele.

Selleks, et sõnum veipimise piirangute kohta selgemalt kohale jõuaks, võiks suitsuvabade alade märgistamisel kasutada keelumärki, mis viitab mõlemale tegevusele. Selline märk on eri formaatides saadaval TAI tubakainfo veebilehel ning seda saab kasutada kleebiste ja siltide tootmiseks või muul viisil suitsetamiskeelu ala tähistamiseks.

Alati on võimalus enda ja ümbritsevate tervise kaitseks suitsetamisest ja veipimisest loobuda. Kõige parema tulemuse annab see, kui loobujal on kindel soov ja nikotiini tarvitamisest loobutakse ühekorraga. Nõustaja abiga tubaka- ja nikotiinitoodetest loobumine kordades edukam. Mistahes tubaka- ja nikotiinitoodetest loobumiseks on üle Eesti avatud 16 nõustamiskabinetti, kuhu saavad pöörduda kõik soovijad. Nõustamine on kõikidele tasuta ja ei nõua saatekirja, soovitatav on aga eelregistreerimine.

Infot tubaka- ja nikotiinitoodete mõjust ning nõuandeid tubaka- ja nikotiinitoodetest loobumiseks leiab veebilehelt www.tubakainfo.ee.

 

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur