Uudised

14:03 19.03.2024

Osale personalijuhtimise koolitusel „Tark juht, targad inimesed“

Kutsume ettevõtte ja meeskonnajuhte osalema koolitusprogrammis „Tark juht, targad inimesed".

Koolitus annab osalejatele vajalikud teadmised ja praktilised tööriistad oma ettevõttes esinevate personali kitsaskohtadega tegelemiseks, et teha läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid. 

Käsitletavad teemad:

  • tööandja bränding ja värbamisstrateegia
  • töötaja elukaar ning töötaja rahulolu ja lojaalsus
  • kommunikatsiooni tähtsus ja juhtimine
  • meeskonna koostöö ja tiimitunne
  • kaugtöö juhtimise väljakutsed
  • multikultuursete meeskondade juhtimine
  • konfliktide lahendamine
  • ajajuhtimise väljakutsed, tööstress ja läbipõlemine 

Sisulise kavaga tutvu siin

SIHTGRUPP: väike-ja keskmise suurusega ettevõtete juhid ja personalijuhid, meeskonna eestvedajad

OODATAV TULEMUS: Osalejad omandavad uusi teadmisi personalijuhtimise lahendustest. Praktiliste harjutuste ja analüüsi käigus mõeldakse oma organisatsiooni vajadustele ning otsitakse just endale sobivaid lahendusi.  Vahetame osalejate omavahelisi kogemusi.

MAHT:  30 AK (sh 24 kontakttundi ja 6 AK iseseisvat tööd), kokku  4 kohtumist.

KOOLITAJA: Hanna Jõgi, Personalidisain OÜ tegevjuht, strateegilise personalijuhtimise konsultant, koolitaja ja coach. Tema rolliks on eelkõige ettevõtte juhtimine, organisatsioonide nõustamine ja erinevad strateegilised teenused. Lisaks pakub sisekoolitusi juhtimise ja personaliteemadel ning tegeleb individuaalse ja meeskondade coachinguga.

AEG JA KOHT:
10. aprill
I moodul toimub Oiu sadamas, Viljandimaal
02. mail II moodul toimub  Greete Motellis, Valgamaal 
22. mai III moodul toimub Mooste Viinavabrikus, Põlvamaal
29. mai IV moodul toimub Sihtasutuses Järvamaa , Paide, Keskväljak 15.

Kõik päevad algavad kell 10:00 kogunemisega ja lõpevad kell 16:00.

OSALUSTASU 199€ (ei lisandu KM). Tasumine arve alusel enne koolitusprogrammi algust. Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, toitlustust.

Registreerumine koolitusele on avatud kuni 04.aprillini või kohtade täitumiseni.  

Sooviavaldus täida siin

Kooituse korraldajad: Kesk- ja Lõuna-Eesti maakondlikud arenduskeskused.
Koolitust kaasrahastab Euroopa Liit, ettevõtja kohta arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA), https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi 

Lisainfo
Ülle Vilo
ettevõtluskonsultant
Tel:  510 3254
e-post: ylle.vilo@valgamaa.ee