Uudised

10:49 29.08.2023

Avanes kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoor elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2023. aaastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

 

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 22. augustist kuni 30. novembrini 2023.

 

Taotlusvooru eesmärk on:

 

kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamine kohalikus omavalitsuses;

elanikkonnakaitse  vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine.

Innovatsioonifondist saab 2023. a. toetust taotleda:

 

kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult ja/või

kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis

 

konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Projekti elluviimise periood on alates kodanikuühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste kehtestamisest 26. juunil 2023. a kuni 31. augustini 2024. a.

 

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides või seltsing, mis tegutseb kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides.

 

Omafinantseeringu nõuet ei ole.

Taotlusvoor lõpeb: 30.11.2023 kell 23:59

Lisainfo ja taotlusvormid leitavad aadressil https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif23/