Uudised

10:07 21.04.2023

Tasuta veebiseminarid: jäätme-, pakendi-, ja tubakaseaduse muutmise seaduse jõustumine 1. mail 2023.

Keskkonnaministeerium edastab info seadusemuudatusi tutvustavate veebiseminaride kohta. 2019. aastal võeti Euroopa Liidus vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/904, 5. juuni 2019, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (nn ühekordse plasti direktiiv). Direktiivi eesmärgiks on vähendada teatud ühekordsete plasttoodete tarbimist ja nendega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju ning edendada ringmajandusele üleminekut.

Sel aastal jõudis direktiivi ülevõtmise protsess Eestis lõpuni ning 01.05.2023 jõustuvad esimesed direktiivist tulenevad jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muudatused. Muudatused puudutavad teatud ühekordselt kasutatavate plasttoodete turule laskmise piiranguid, märgistamist, tarbimise vähendamist, laiendatud tootjavastutuse kohustusi, tarbija teadlikkuse suurendamist, toote disaininõudeid ja liigiti kogumist.

Seadusemuudatusi tutvustavad veebiseminarid:

Veebiseminarid on plaanis salvestada ning salvestised on hiljem Keskkonnaministeeriumi kodulehelt kättesaadavad (https://envir.ee/ringmajandus/ringmajandus/uhekordse-plasti-direktiiv).

Keskkonnaministeeriumi kodulehel on leitav ülevaade seadusemuudatustest.

Lisaks on välja toodud  vastused küsimustele, mida on muudatusetega seoses kõige sagedamini küsitud (täienevad  jooksvalt).

Parema ülevaate saamiseks soovitame tutvuda kõigi seadusemuudatustega Riigi Teatajas. Jäätme-, pakendi- ja tubakaseaduse muutmise seaduse teksti, seotud menetlusteabe, sealhulgas kõiki seadusemuudatusi põhjalikumalt selgitava seletuskirja leiab selle lingi kaudu

 

Kultuuripärand