Uudised

14:26 14.03.2023

Eraldame 70 miljonit kohalikes omavalitsuses elukeskkonna arendamiseks

Riigihalduse ministri määrusega suunatakse Euroopa Liidu rahadest 70 miljonit eurot kohalike omavalitsuste avalike teenuste kaasaegsemaks ja kvaliteetsemaks muutmiseks. Omavalitsustele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele avaneb aprillis taotlusvoor, millest nad saavad raha küsida teenuste arendamiseks ja ligipääsetavama avaliku linnaruumi loomiseks. Samuti on võimalik vahendeid taotleda piirkondlikel vee-ettevõtjatel ühisveevärgi, -kanalisatsiooni ja reoveepuhastite rajamiseks.

„Eestil on regionaalpoliitikas suur väljakutse, millega oleme juba pikemat aega võidelnud. Tallinnast ja Harjumaast kaugemal väheneb Eesti rahvastik kiiresti, see ei tohi nii jätkuda,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Me peame leidma lahenduse, kuidas pered saaksid elada ka maapiirkondades ning väiksemates asulates. Küsimus on justnimelt võimaluste loomises, sest paljud inimesed tahavad tegelikult elada suurematest linnadest kaugemal, samas soovivad nad arusaadavalt selleks ka elamisväärseid ja kaasaegseid tingimusi. Alustades puhtast veest ja toimivast kanalisatsioonist majapidamises kuni vallas pakutavate kvaliteetsete avalike teenusteni. Maakonnakeskuste linnaruum peab olema atraktiivseks keskkonnaks nii noortele kui vanematele,“ märkis minister.

Aprilli lõpus avanevast voorust on raha taotlema oodatud kahaneva rahvaarvuga omavalitsused, piirkondlikud vee-ettevõtjad, sihtasutused ja mittetulundusühingud. Kahaneva rahvaarvuga omavalitsusena käsitatakse linna või valda, mille rahvaarvu kasv jääb viimasel viiel aastal alla 10%.  Meetme sihtpiirkonda ei kuulu Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad. Harju või Tartu maakondade kasvava rahvaarvuga omavalitsused on oodatud osalema tegevuspartneritena juhul, kui projekt aitab lahendada sama maakonna kahaneva rahvaarvuga omavalitsuse elanike vähenemise ja vananemisega seotud probleeme.

Partneritena on oodatud osalema ja rahaliselt panustama ka äriühingud ja avalik-õiguslikud ülikoolid.

Toetuse minimaalne summa on 400 000 ja maksimaalne summa 1 500 000 eurot projekti kohta. Kui koostööprojekti korral on toetuse taotlejaks ja partneriks omavalitsus, suureneb maksimaalne toetuse summa 1 500 000 euro võrra iga projekti kaasatud omavalitsuse kohta. Ida-Viru, Võru, Põlva ja Valga maakondades võib toetuse maksimaalne määr olla kuni 70%, ülejäänud Eesti maakondades kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetatavate tegevuste valiku puhul lähtutakse konkreetses maakonnas kokku lepitud arengustrateegia eesmärkidest. Toetuse saajad peaksid oma tegevused fokusseerima olulisematele probleemidele ning tulemuste saavutamiseks rakendama kompleksseid ja mõjusaid tegevusi.

Sõltuvalt ettevalmistuse tasemest on maakonnad jagatud kahte gruppi, kel kummalgi on erinev taotluste esitamise tähtaeg. Kogu meetme eelarve on maakondadele kättesaadav ühes taotlusvoorus.

Info kõigi perioodi 2021-2027 välisvahenditest rahastatavate regionaalarengu meetmete kohta on leitav RM veebilehel.

Meedet kaasrahastab Euroopa Liit.