Uudised

15:37 09.11.2022

Võta osa kultuurivaldkonna suuruuringust

 

Head Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajad ning valdkonnas tegutsejad!

Tartu linn ja SA Tartu 2024 kutsuvad Tartu ning Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna tegijaid osalema kultuuriarengu suuruuringus. Novembrikuus on kõigil kultuuriga seotud inimestel võimalus anda tagasisidet enda töö ja tegemiste osas. Uuringu eesmärk on saada ülevaade kultuurisektori hetkeolukorrast. Tegemist on järjekorras kolmanda sarnase küsitlusega, eelmised viidi läbi 2018. ja 2020. aastal. Vasta küsitlusele siin.

Tänavu oodatakse uuringus osalema loomeinimesi, kultuuripärandiga seotud spetsialiste, muuseumide ja raamatukogude töötajaid ja kultuurisündmuste ning -festivalide korraldajaid. Lisaks saavad küsitluse kaudu kaasa rääkida inimesed, keda traditsiooniliselt ei seostata kultuurivaldkonnaga. Laiapõhjaline uuring kaasab ka õpetajaid, juhendajaid, loomeettevõtjaid, noorsootöötajaid ning kultuuriturismi jt sarnaste eluvaldkondade esindajaid.

Küsitluse käigus otsitakse vastuseid järgmistele teemadele:

  • Kodukoha kultuurivaldkonna hetkeseis
  • Rahvusvaheline koostöö
  • Arendamist vajavad kompetentsid
  • Koostöö kohalikul tasandil
  • Koostöö Tartu 2024 tiimiga
  • Keskkonahoidlik kultuurikorraldus

Küsitlusele saab vastata 1. novembrist 30. novembrini küsitluskeskkonnas. Vastajate vahel loositakse välja meeneid. Uuringu viib läbi Creativity Lab. 

Kultuuripärand