Uudised

15:33 09.11.2022

Avanes taotlusvoor Eesti-Läti koostööprojektidele

 

Eesti-Läti 2021-2027 programm avas esimese taotlusvooru jätkusuutlike ja uuenduslike projektiideede leidmiseks piiriülese koostöö, ettevõtluse ja innovatsiooni, keskkonna ning turismi valdkonnas.

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Interreg Eesti-Läti programm on suunatud Eesti lõuna- ja lääneosa ning Läti põhja- ja lääneosa koostööprojektidele, kus partneriteks on osalised mõlemast riigist.

Läti Interregi programmide juhi Sandis Cakuls’i sõnul on eelmiste programmiperioodide jooksul paljud Läti ja Eesti omavalitsused, asutused ja organisatsioonid loonud heanaaberlikke suhteid ja partnerlusvõrgustikke, arendanud äriprojekte ning välja töötanud ühiseid turismitooteid. „See loob hea aluse nii jätkutegevusteks kui ka täiesti uuteks koostööideedeks, mis on oodatud ja soojalt teretulnud uue Interreg Eesti-Läti programmi esimesele taotlusvoorule,“ märgib ta.

Perioodil 2021-2027 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (Interreg) Eesti-Läti programmi 24,3 miljoni euroga. Programmil on neli prioriteetset suunda, mis toetavad Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkide elluviimist.

Riina Solman, Eesti riigihalduse minister toob välja, et prioriteet „Rohkem koostööd tegevaid piiriüleseid piirkondi ja ühiste teenuste arendamine“ annab võimaluse programmipiirkonna omavalitsustel ja organisatsioonidel tõhustada piirialal avalike teenuste kohandamist ja otsida lahendusi kohaliku kogukonna probleemidele, katsetades erinevaid piloottegevusi. „Sellised algatused aitavad meid lähemale sellele, et ühel päeval oleks Eesti-Läti vahel hästi toimivad funktsionaalsed alad,“ lisas ta. 

Esimeses taotlusvoorus on projektitaotlusi võimalik esitada kõigi nelja programmi prioriteedi all:

  1. Arendada koostööd tegevaid piiriüleseid piirkondi ja ühiseid teenuseid (3,41 mln eurot);
  2. Toetada ühiselt ja arukalt kasvavaid ettevõtteid (5,7 mln eurot);
  3. Säilitada ja tagada jätkusuutlik ning vastupidav programmiala (9,97 mln eurot);
  4. Töötada välja jätkusuutlikud ja kõigile kättesaadavad piiriülesed turismitooted (5,22 mln eurot).

Minimaalne toetuse suurus ei ole fikseeritud. Programmi kaasrahastus on kuni 80% abikõlbulikest kuludest.

Taotlusvoor on avatud 7. novembrist ning suletakse 15. veebruaril 2023 kell 14.00.
Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt JEMS keskkonna kaudu. 

Kõik huvilised on oodatud osalema 22. novembril kl 10 – 12.30 virtuaalsel infoseminaril, kus  tutvustatakse lähemalt taotlusvooru võimalusi ning täpsemaid tingimusi.

Lisainfo programmi kodulehel – www.estlat.eu.