Uudised

08:41 01.09.2022

Avanes kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee, kuhu saab taotlusi esitada 3. oktoobrini kuni kell 16.30.


Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid: Valga maakonnas SA Valgamaa Arenguagentuur, Valgamaa KOP info on leitav aadressil https://valgamaa.ee/maakond/programmid/kohaliku-omaalgatuse-programm

Valgamaa ja Läänemaa ühine KOP teabepäev veebikeskkonnas Zoom toimub 14. septembril kell 15.00. Teabepäevale pääsemise link: https://us02web.zoom.us/j/89392164003?pwd=clpVZ1haN1F1NXBQeHFNUmduS3hYQT09

Lisainfo Valgamaa taotlusvooru kohta: SA Valgamaa Arenguagentuuri programmide spetsialistilt Aet Arula-Piir, aet.arula@valgamaa.ee, tel. 5260236

Kultuuripärand