Portfoolio

2019 - 2020 Valgamaa omavalitsustega ühisprojekt "Tuntud Valgamaa", projekti eelarve 6666€. Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

2018 - 2020 Leader ühisprojekt „Valgamaa ettevõtluskeskkonna turundus", projekti eelarve 20 000 €. Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

2017-2020 Projekti “Liivimaa toidutee”, projekti kogueelarve on 1 059 789 €. Rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist.

2016-2020 Projekti SmartLog (Smart Logistics and Freight Villages Initiative) eelarve 2 191 918 €, rahastaja 85% ulatuses ERDF, Kesk-Läänemere piiriülese koostöö              programm. Projekti käigus vähendati transiidile kuluvat aega Kesk- Läänemere piirkonnas olevas kahes TEN-T võrgustiku transpordikoridoris ScanMed (Vene/Soome piir – Hamina/Kotka –Helsingi – Turu/Naantali – Stockholm – Malmö) ja North Sea – Baltic (Helsingi – Tallinn – Riia)

2018 -2019 Projekt "Tartumaa ja Lõuna-Eesti regiooni võrgustike koostöö ja võimekuse tõstmine", projekti eelarve 20 369.47 eurot.

2017 –  2019 Ühisprojekt „Valgamaa tuntuks“, projekti eelarve 42 222 €. Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

2017-2019 Ühisprojekt „Otepää ja Valgamaa turismipiirkondade võimekuse ja koostö tugevdamine“, projekti eelarve 14 222 €. Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

2017-2019  Projekt "Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks", projekti eelarve 1 431 135.40 €. Rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist. 

2016 -2019 Ühistprojekti „Valgamaa tuntuse suurendamine pereturistide hulgas I etapp“, projekti eelarve 6667 €. Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

2017 - 2018 Meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt nr EU51089 „Valga maakonna piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018“ eesmärgiks oli tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspoolTallinna ja Tartu linnapiirkondi. 
Eesmärgi saavutamiseks keskenduti kahele tegevusele:
1. Valgamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmine läbi motiveeriva ja toetava keskkonna loomise.
Eelarve 2017-2018.a  108 520 eurot.
Eelarve 2021.a  tegevuskava elluviimiseks 19 000 eurot.
2. Valgamaa turismiettevõtete ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, töökohtade loomine ja säilitamine turismisektoris. Koostöö turismisektori ja teiste valdkondade vahel.
Eelarve 2017-2018.a  91 480 eurot.

Eelarve 2021.a tegevuskava elluviimiseks 25 712,21 eurot.
Tegevusi rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond


2016 Hoolekandeteenuste kaardistamine: Teostati  kaardistustöid Valgamaa kohalikes omavalitsustes ESF meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames. Projekti raames on valminud hetkeolukorra kaardistus, sotsiaalteenuste arendusvajaduste analüüs ning planeeritavate arendustegevuste nimekiri.
2013 – 2014 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meetme „Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord“ raames  Valga külastuskeskuse väljaarendamine. Projekti kogumaksumus on 177 575 eurot
2013 - 2014 projekti "LogOnTrain" elluviimine, EstLatRus programm, projekti maht 452 452,22 eurot
2012 – 2015  “VIA HANSEATICA Eesti- Läti-Vene piiriülese koostöö programmi projekt „Advancing remote areas by development of cross-border Via Hanseatica tourism route and product on the basis of local people, resources and public-private networks”. Projekti maht: 1 803 966,30 EUR
2012 – 2015 Eesti- Läti piiriülese koostöö programmi projekt „Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia", akronüümiga „RIVERWAYS". Projekti eelarve 2 168 674.70€
2012 - 2014 projekti "Via Hanseatica" elluviimine, EstLatRus programm, projekti maht 1,5 miljonit eurot (Sille Roomets, Jana Iljin)
2012-2013 projekti "Valga county network study-visits to Nordic clusters" taotluse koostamine ja projekti elluviimine,  Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm, projeki maht 113 827.62 DKK (Sille Roomets)
2011 projekti "Riverways" taotluse elluviimine, projekti maht 1 miljon eurot ( Elo Mets) 
2011-2012 projekti "Valgamaa maine ja atraktiivsuse tõstmine läbi koostöö" elluviimine, projekti maht 112 000 krooni (Sille Roomets)
2011-2012 projekti "Üheskoos Valgamaa turismitoodete tuntuse tõstmine välisturgudel"elluviimine, projekti maht 492 848,86 krooni (Sille Roomets, Kadi Ploom)
2010 - 2011 projekti "Valgamaa ettevõtjate koostöö- ja ühisturunduse tegevused välisturgudel" elluviimine, projekti maht 495 000 krooni
2010 pojekti "Via Hanseatica" taotlemine ja taotluse ettevalmistamine (Sille Roomets), EstLatRus programm, projekti maht ligi 2 000 000 eurot
2010 projekti "Improvement of museums as promoters of cultural and historical heritage" taotluse ettevalmistamine (Sille Roomets), EstLatRus programm projekti maht ~ 2 miljonit eurot
2010 projekti "Preserve it, not to lose it- safeguarding cultural heritage"  taotluse ettevalmistamine (Sille Roomets), EstLatRus programm, projekti maht ~ 2 miljonit eurot
2010 projekti "Pskov-Livonia pärandturism" taotluse ettevalmistamisel osalemine (Sille Roomets), EstLatRus programm, projekti maht ~ 2 miljonit eurot
2010 projekti „Kagu Eesti omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine“ koostamine ja läbiviimine (Ülle Juht), projekti maht oli 205 712 krooni
2010 toimus Kagu-Eesti ettevõtluspäev “Tee Tulevikku” Kanepi Rahvamajas, mis oli üks piirkondlike ettevõtluspäevade raames toimunud üritustest. Korraldajad Põlva, Võru, Valga maakondlikud arenduskeskused
2010 projekti "Kagu-Eesti ettevõtjate õppereis Hiina" koostamine ja läbiviimine 06.09-13.09.2010 (Ülle Vilo) koostöös International Trade Services OÜ-ga. Projekti maht 424 874 krooni
2010 maakondlik koostööalane teabepäev "Koostöö- tark valik" Pukas 16. aprillil 2010
2010 koolitusprojekt "Strateegiline majandusmäng DYNAMA" kosotamine ja läbiviimine (Ülle Vilo) koostöös EBS Juhtimiskoolituse keskusega, projekti maksumus 70984 krooni
2010 projekti "IPEEBA" taotluse koostamisel osalemine, EstLatRus programm (Marina Lauk), projekti maht ~2 miljoni eurot
2010 fotokonkursi "Tuntud ja tundmatu Valgamaa" ettevalmistamine ja läbiviimine (Säde Kononov), projekti maht 12 000 krooni
2010 projekti "Valga/Valka atraktiivsuse suurendamine", IV tööpaketi elluviimine (Marina Lauk), projekti maht 36 271 854 krooni
2010 projekti "Üheskoos Valgamaa turismitoodete tuntuse tõstmine välisturgudel" taotlemine PRIA Leader meede (Sille Roomets), projekti maht 492 848,86 krooni
2010 projekti "ViSoEst by bike" Eestipoolne juhtimine (Sille Roomets), projekti maht 26 648 334,36 krooni
2010 Kagu-Eesti külastusmängu "Muhedad elamused Eestimaa lõunaservas" elluviimine
2010 projekt "Valgamaa kultuurikalender 2010" elluviimine, projekti maht 9 000 krooni (Marina Lauk)
2009 projekti "Valgamaa turismiveebi arendamine ja turundamine" taotlemine ja elluviimine, projekti maht 45 000 krooni.
2009 projekti "Valgamaa ettevõtjate koostöö- ja ühisturundustegevused välisturgudel"taotlemine (Säde Kononov), projekti maht 495 000 krooni.
2009 projekti "Valgamaa kultuurikalender 2010" taotlemine (Marina Lauk), projekti maht 9 000 krooni.
2006-2008 koostööprojektis "FRONTIERS - Successful Interreg Project Plannind and Implementation? The Case of Remote Areas" partner.
2006-2008 projetki "Valgamaa pikaajaliste töötute (sh noorte) tööharjumuse taastamine ja kujundamine läbi aktiivsete tööturumeetmete" finatsjuhtimine ja ettevõtlusalane nõustamine, projekti maht 1 976 315 krooni.
2006 projekti "Valga maakonna avalike teenistujate avaliku halduse alaste teadmiste ja kogemuste omandamine Somogy maakonnas" elluviimine, projekti maht 296 452 krooni.
2006 projekti "Valgamaa turundustegevused prioriteetsetel välisturgudel" projektijuhtimine, projekti maht 1 129 630 krooni.
2006 projekti "Paju Hooldekodu keskküttesüsteemi renoveerimine" taotluse koostamine, projekti maht 313 255 krooni.
2006 projekti "Sangaste kultuurimaja seltsiruumide rekonstrueerimine III etapp" taotluse koostamine, projekti maht 1 039 990 krooni.
2005-2006 projekti INTERREG III B projekt „Baltic Tangent” 4 tööpaketi vastutav partner, Eestipoolne juhtpartner, projekti maht 2 077 300 eurot.
2005 projekti "Pühajärve Põhikooli õppekorpuse rekonstrueerimine" taotluse koostamine, projekti maht 6 085 508 krooni.
2005 projekti "Energiasäästmine Puka keskkoolis" taotluse koostamine, projekti maht 2 120 763 krooni.
2005 projekti "Tõrva Gümnaasiumi A korpuse energiasäästu tööd" taotluse koostamine, projekti maht 1 365 119 krooni.
2005 projekti "Virtual Community of the Valga-Valka Region" finantsjuhtimine ja raamatupidamine ning partnerorganisatsioonide raamatupidamise eest vastutavate isikute juhendamine, projekti maht 4 365 400 krooni.
2004 - 2006 projekti "Valgamaa naiste ja noorte emade tööpuuduse vähendamine ja väikeettevõtluse soodustamine" projekti finantsjuhtimine, ettevõtlusalane nõustamine, õigusalase koolituse läbiviimine, projekti maht 3 952 370 krooni.