Valgamaa tuntuse suurendamine pereturistide hulgas

Ühistprojekti „Valgamaa tuntuse suurendamine pereturistide hulgas I etapp“

Projekti tegevuskava hõlmab perioodi oktoober 2016.a – märts 2019.a

Projekti peamiseks eesmärgiks on: luua eeldused Valgamaa, kui pereturismi sihtkoha turundamiseks.

Projekti peamisteks tegevusteks on:

1. Luua vajalikud turundusmaterjalid, mille abil pereturismi tutvustada ja reklaamida;

2. Viia ellu pilootprojektina reklaamikampaania sotsiaalmeedias;

3. Kavandada jätkuprojekti „Valgamaa tuntuse suurendamine pereturistide hulgas II etapp“ turundus- ja reklaamitegevusi.

Käesolev projekt on üks osa kõikidest Valga maakonna arendus- ja turundusprojektidest (PATEE, PKT, LEADER jt), millede eesmärgiks on luua positiivne kuvand Valgamaast kui huvitavast turismisihtkohast ning atraktiivsest elukeskkonnast.

Projekti tegevused:

  1. IT arendustööd
  2. Pereturismi turundusmaterjalide kujundamine, valmistamine, soetamine
  3. Reklaamid Läti sihtturul

Oodatavad tulemused:
Valgamaa peamised külastajad on pereturistid erinevatelt sihtturgudelt. Kvaliteetsete turundusmaterjalide (pildid, videod jms) olemasolu võimaldab kõikidel Valgamaa ettevõtetel järgmise 3-5 aasta jooksul neid kasutada oma turundustegevustes. Ühesuguse sõnumi ning visuaalsete lahendustega on võimalik Valgamaa tuntust pereturismi sihtkohana oluliselt suurendada oma peamistel sihtturgudel. Kodulehekülgede arendustööde tulemusel paraneb pereturistile suunatud info kättesaadavus. Mõju Valgamaa tegevuspiirkonnale on suur, kuna hõlmab kõiki Valgamaa piirkondi ning ettevõtjaid, kes peredele ja lastele suunatud tegevusi pakuvad.

Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

Projekti eelarve kokku on: 6667 € + km

Kultuuripärand