EVTP programm

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Valgamaa Arenguagentuur ettevõtlushuvilisi, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.
Valgamaa Arenguagentuur 
viib ellu tegevusi piirkondliku ettevõtluse hoogustamiseks.  

Ettevõtlusteadlikkuse arendamise programmi toel on Valgamaa ettevõtlikel inimestel võimalik saada meilt järgmiseid teenuseid: 

  • ettevõtlusega alustamise nõustamine (rahastusvõimalused, firma asutamine, asutamisdokumendid jne);
  • tegutsevate ettevõtete nõustamine (projektide kaasrahastamine,partnerite leidmine, personali küsimused jne);
  • äriplaanide koostamise nõustamine, sh eelhinnangu andmine Starditoetusele;
  • äriidee analüüs;
  • finantsprognooside koostamise nõustamine;
  • turundusplaani koostamise nõustamine.

    Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt, ettevõtjate ning potensiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents, kasvab ettevõtjate kontaktide arv potensiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning kontaktivõrgustik on arenenud ja tugevnenud, paranevad ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

2016 aasta tegevustoetuse maht oli 64 900 eurot. 
2017 aasta tegevustoetuse maht on 86 118 eurot. 
2018 aasta tegevustoetuse maht on 80 214 eurot.
2019  aasta tegevustoetuse maht on 89 926 eurot.
2020  aasta tegevustoetuse maht on 99 009 eurot.
2021  aasta tegevustoetuse maht on 85 639 eurot.
2022  aasta tegevustoetuse maht on 125 833 eurot.
2023  aasta tegevustoetuse maht on 103 533 eurot.

 

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur