Seminarid, messid

Valgamaa turismiseminar

4.03.2020.a. toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses „Valgamaa turismiseminar“, millest võtsid osa 29 piirkonna ettevõtet, kohalike omavalitsuste töötajad ning erinevad huvipooled.

 


 

 

Kohtumisel tutvustas EAS turismiarenduskeskuse kliendisuhete juht Piret Koodi turismiettevõtte e-õppeprogrammi „Müügist juhtimiseni“ ning andis ülevaate turismistatistikast. Eelneval aastal on Valgamaa turundamisel tehtud suurepärast tööd ning piirkonna külastatavus on kasvanud jõudsalt olles Eesti maakondadest neljandal kohal. Välisturule sisenemiseks mõeldud ärimudelite toetust tutvustas EAS-i turismiarenduskeskuse tootespetsialist Jane Jakobson. Valgamaa ettevõtjate ning turismiarendamisega tegelevate huvipoolte inspireerimiseks tegi ettekande Peipsimaa turismi juhataja Kadi Ploom, kes rääkis sihtkoha arendamise võimalustest ning kitsaskohtadest ning tutvustas Peipsimaa turismi tegevusi. Turismiseminari võttis kokku ettevõtja Signe Hunt, kes esitles EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt toetatud ühisprojekti „Valgamaa tuntuks“ raames valminud Valgamaa turismi turundusplaani.

Valgamaa Arenguagentuur tänab kõiki osalenuid! 

 

Valgamaa turismiseminari ettekanded:

Visit Estonia tegevused ja E-akadeemia – Piret Koodi

Ärimudelite toetus – Jane Jakobson

Sihtkoha arendamise olulisus ja näited Peipsimaalt - Kadi Ploom

Valgamaa turismi turundusplaan – Signe Hunt

Valgamaa turismi turundusplaan 2020-2023

Valgamaa turismi turundusplaani tegevuskava

 

Tegevuste elluviimist toetab meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus "Piirkondlikud algatused tööhõive  ja    ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt nr. 2014-2020.5.04.19-0389 "Valgamaa ettevõtlikkuse edendamine"