COVID-19 viirus ja turism

Covid-19 viiruse levik on avaldanud Eesti majandusele väga lühikese aja jooksul tuntavat mõju. Jagame turismiettevõtjatele kasulikku ja kõige aktuaalsemat infot kriisiga toimetulekut puudutavate teemade kohta.

Riiklikud toetusmeetmed

Vabariigi Valitsus toetab eriolukorras Eesti tööinimesi ja majandust vähemalt 2 miljardi euroga.

Valitsusasutuste ja ettevõtlusorganisatsioonide abi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lõi koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu kannatada saanud ettevõtjatele kontaktpunkti, kus saab oma murede ja küsimustega riigi poole pöörduda. Muu hulgas saab kuulata webinari'i vormis kõige uuemat infot ning vastuseid ettevõtjate küsimustele otse-eetris.

Valgamaa arenguagentuur ja Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku ülesanne on vahendada infot MKM-lt ettevõtjatele kui ka ettevõtjatelt MKM-le. Selleks oleme loonud online platvormi kriisiabikeskus.ee. See on mõeldud ettevõtjatele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. Palun anna meile teada, milline on sinu ettevõtte/vabaühenduse olukord, täites selleks 14 küsimusest koosnev ankeet SIIN. Selle täitmine võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit. Keskkonna kaudu tulnud info alusel hakkab riik lahendama küsimusi kohalikul ja regionaalsel tasandil. MAK võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 MKM-le 25. märtsiks 2020.  Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

Vastus turistide päringutele

Päringute korral Eestisse reisimise kohta palume kasutada artiklit arenguagentuur.ee veebilehel. See artikkel lähtub teada olevast ametlikust infost, lisamata tõlgendusi veel vastuseta küsimustele või töös olevatele lahendustele.

 

Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti eriolukorra KKK: reisija õigused ettevõtja ja tarbija vaates

Tööjõu jagamine

 • Töötukassa on loonud on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi, ja tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud.
 • Share Force One on tööjõu jagamise platvorm, mis viib koostöös Töötukassaga kokku ettevõtjad, kellel jääb tööjõudu üle, ettevõtjatega, kel töötajaid napib.

Seadmete jm ressursside jagamine

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi platvormil www.eesti.ee/pakunabi saavad end kirja panna ettevõtted, kellel on eriolukorras jäänud üle töövahendeid jm ressursse, ning inimesed, kellel on pakkuda teadmisi või oskuseid, millest kriisi lahendavatele riigiasutustele võiks abi olla.

Vabatahtlike toetus

Olulisimad teated eriolukorra kohta

Ametlik teade eriolukorra kehtestamise kohta

Eesti keeles: Vabariigi Valitsus kuulutas välja eriolukorra 1. maini

Inglise keeles: The government declared an emergency situation in Estonia until 1 May

Vene keeles: Правительство ввело в Эстонии чрезвычайное положение до 1 мая

 

Teade piirikontrolli taastamise kohta eesti keeles ja inglise keeles.

Oluline:

 • Piirikontroll taastati 17. märtsist 2020. a.
 • Eestisse pääsevad vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.
 • Samast kuupäevast peavad kõik Eestisse sisenejad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni. Riik hoiatab ka teistesse riikidesse reisimise eest, sest seal võib sattuda karantiini.
 • Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.
 • Piirikontrolli puhul kontrollitakse reisidokumente ja kontrollitakse haigusnähtude esinemist.
 • Riigist väljumise keeldu ei kehtestatud.
 • Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni selle piirangu muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
 • Kui Eesti elanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palutakse helistada konsulaarabi hädaabitelefonil +372 53 01 9999 (24).

Kogu VV kehtestatud eriolukorraga seonduv info ning otsused koos seletuskirjadega on koondatud valitsuse lehele Eriolukord Eestis

 

Kultuuripärand