Teenused tegutsevale ettevõtjale

Tasuta ärikonsultatsiooniteenus järgmistes valdkondades

  • EAS'i meetmete ja programmide, struktuurifondide, teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate finantseerimisvõimaluste alase info vahendamine
  • ettevõtte arendusplaanide seostamine ettevõtluse tugiprogrammidega
  • ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine
  • potentsiaalsete taotlejate nõustamine toetustaotluste ettevalmistamisel
Muud täiendavad teenused
  • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta 
  • Koolituskursuste organiseerimine 
  • Ühisprojektide algatamine
  • Ettevõtte diagnostika läbiviimine

    Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonil 510 3254, 5564 0054 või e-posti aadressidel ylle.vilo@valgamaa.ee, sade.otsa@valgamaa.ee
Kultuuripärand