Alustavan ettevõtlusega

TASUTA konsultatsiooni pakume järgmistes valdkondades

 • Ettevõtluse vormid
 • Äriühingute asutamine ja registreerimine
 • Äriidee hindamine
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • Väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine
 • Äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs
Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine
 • Tingimused ja abikõlbulikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs
 • Äriplaani vastavus programmi korrale
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu
Infoteenus
 • Toetusmeetmed ja- programmid
 • Partnerorganisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine.
 • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta.
 • Uudiskirjade koostamine ja edastamine ettevõtjatele.

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt kokku leppida (vt kontaktid).