Alustava ettevõtja koolitus

Koolitus annab vundamendi ettevõtluses tegutsemiseks ning äriplaani koostamiseks. Koolitus sobib eelkõige ettevõtlushuvilisele või juba mõned aastad tegutsenud ettevõtjale.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. 

Koolitused toimuvad tööpäeviti Valgamaa Kutseõppekeskuses Loode 3, Valga. Toimumise aeg: 08.09.2021. - 21.10.2021.a   kell 9:45 -17:00.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED

 • Toimumiskoht: Valgamaa Kutseõppekeskus  Loode 3, Valga.
 • Toimumise periood: 08.09.2021. - 21.10.2021.a   kell 9:45 -17:00.
 • I moodul 8.-9. september 2021.a,
  II moodul 22.-23. september 2021.a,
  III moodul 13.-14. oktoober 2021.a,
  IV moodul 21. oktoober 2021.a.
 • Lektorid: kõik lektorid on oma ala praktikud ja on pikaajalise kogemusega lektorid - Elmo Puidet, Urmas Kamdron, Kristo Krumm.
 • 7-päevase koolituse osalemistasu: 50.- eurot, mis sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause (ei sisalda lõunasööki).
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine enne koolituse algust.
 • Baaskoolituse programmis vähemalt 5 õppepäeva läbinutele ja äriplaani kaitsnutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda toetust Eesti Töötukassast.

Koolitusele registreerumine on avatud kuni 1.september lingil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMwCVJoI6zMTs_Mn-DbGnhkk0hA-TbfHOun3XTFWuBhEpYQ/viewform?usp=pp_url  

KOOLITUSE PROGRAMM

Koolitus on üles ehitatud temaatiliste moodulitena ja käsitletavad teemad on:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 2 päeva (08.-09.09.2021) – koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük 2 päeva (22.-23.09.2021) – koolitaja Urmas Kamdron

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine 2 päeva (13.-14.10.2021)  - koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused 1 päev (21.10.2021) – koolitaja Elmo Puidet;

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

Koolituse korraldaja SA Valgamaa Arenguagentuur. Lisainfo ettevõtluskonsultant Inga Tikk, tel  530 33072, e-mail inga.tikk@valgamaa.ee

 

Alustava ettevõtja baaskoolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas. Harjumaal ja Ida-Virumaal on koolitused nii eesti kui ka vene keeles.

Teistes maakondades toimuvate koolitustega saate tutvuda siin: https://www.arenduskeskused.ee/alustava-ettevotja-baaskoolitus-2021-kalender/

Ettevõtlusega alustamise kohta saad lisaks lugeda, kuulata ja vaadata siit: https://www.arenduskeskused.ee/ettevotlusega-alustamine/

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Viimati muudetud 13.08.2021.a 

Kultuuripärand