Alustava ettevõtja koolitus

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti Zoom keskkonnas. 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED

 • Toimumiskoht: webinar Zoom keskkonnas
 • Toimumise periood: 8. aprill - 21. mai 2020, kell 9.45 -17.00.
  I moodul 8.-9. aprill,
  II moodul 21.-22. aprill,
  III moodul 5.-6. mai,
  IV moodul 21. mai.
 • Lektorid: kõik lektorid on oma ala praktikud ja on pikaajalise kogemusega lektorid - Elmo Puidet, Kristo Krumm, Indrek Maripuu
 • Koolitusele registreerumine on lõppenud. 
 • Osalemistasu: 10.- eurot (kogu koolitusprogramm)
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine.
 • Baaskoolituse programmis vähemalt 5 õppepäeva läbinutele ja äriplaani kaitsnutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda toetust Eesti Töötukassast.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on koolitused nii eesti kui ka vene keeles.

KOOLITUSE PROGRAMM

Koolitus on üles ehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on:

I. moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes, 8. - 9. aprill 2020
Lektor: Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Ettevõtluskeskkonna analüüs

II. moodul: Turundus ja müük, 21.- 22. aprill 2020
Lektor: Indrek Maripuu

 • Turu-uuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III. moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine, 5.- 6. mai 2020
Lektor: Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV. moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused, 21. mai 2020
Lektor: Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlemine

Koolituse korraldaja SA Valgamaa Arenguagentuur. Lisainfo ettevõtluskonsultant Säde Otsa, tel 5564 0054, e-mail sade.otsa@valgamaa.ee

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kultuuripärand