Uudised

12:56 06.07.2022

Partnerluskogu toetuste taotlusvoor ettevõtjatele 5.-23. septembril 

Valgamaa Partnerluskogu ootab 5.-23. septembril toetuse taotlusi ettevõtjatelt, kes asuvad Valga ja Otepää vallas. Avatud on kaks projektikonkurssi.

1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Taotlema on oodatud kuni 9 töötajaga ettevõtted ja ettevõtlusega tegelevad MTÜ/SA, kes tegutsevad järgmistes valdkondades:

  • töötlev tööstus (v.a puidu saagimine ja hööveldamine ning esmase toorme säilitamine, kui ei teki uut toodet);
  • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
  • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist);
  • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
  • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
  • loomemajandus;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on 50 000 eurot ning toetussmäär kuni 60%.

Taotlemise tingimused leiad meie kodulehelt.

1.3 Investeeringud ettevõtete tegevuse kohandamiseks ja arendamiseks COVID-19 põhjustatud olukorras

Taotlema on oodatud ettevõtted ja ettevõtlusega tegelevad MTÜ/SA, kes pakuvad teenust kohalikule elanikule või piirkonna külastajale ja kohalikku ressurssi töötlevad mikroettevõtted (kuni 9 töötajat). Taotleda saavad ettevõtted, mis on registreeritud enne 2019. aastat.

Maksimaalne toetussumma on 30 000 eurot ning toetusmäär kuni 60%.

Täpsemad tingimused leiad meie kodulehelt.

Lisainfo:
Tiina Ivask
Valgamaa Partnerluskogu
Tel 5349 1195
tiina@valgaleader.ee
www.valgaleader.ee

Kultuuripärand