Valgamaa Arenguagentuur aitab kaasa maakonna erinevate arendusorganisatsioonide omavahelisele koostööle ja pakub profesionaalseid tugiteenuseid ettevõtetele, mittetulundusühingutele, kohalikele omavalitsustele.

Meie missiooniks on muuta oma tegevustega Valgamaa majandus- ja elukeskkond atraktiivsemaks ning konkurentsivõimelisemaks.

 

Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmine

08. aprill kell 08:00 kuni 22. juuni kell 16:45

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja uuendusmeelsust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Toetust saab taotleda mikro- ja väikeettevõtjast äriühing, kelle püsiv tegevuskoht asub Põlva, Valga või Võru maakonnas ning kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 36 kuud. 

Toetuse andmise tingimused ja kord:  https://www.riigiteataja.ee/akt/120022024012?leiaKehtiv

https://rtk.ee/kagu-eesti-ettevotluse-arengutoetuse-andmine-2021-2027

https://rtk.ee/kagu-eesti-ettevotluse-arengutoetuse-andmine-2021-2027#infopaev

 

Otsi meid üles ja Tule külla

Kesk 11 I korrus, 68203, Valga
Oleme avatud E-N 9:00–16.00