Uudised

11:50 05.03.2019

Infopäev "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel" Võrumaa Toidukeskuses

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Toimumisaeg: 13. märts 2019, kell 10.00 - 15.3
Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru. Vaata täpsemalt asukohta KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

REGISTREERIMINE kuni 11. märtsinigoo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2. Infopäevale saab registreerida ka e-postil - merry@kodu.ee või 736 6955

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.
Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.LEADER meetme näiteid tutvustavad Võru- ja Valga Partnerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Lisainformatsioon
Tiina Ivask
Valgamaa Partnerluskogu
5349 1195
tiina@valgaleader.ee
www.valgaleader.ee