Maakondlikud arenduskeskused on riigipoolseks partneriks alustavale ettevõtjale
 

esmaspäev, 25 märts 09:32

Vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti poolt allkirjastatud käskkirjale on alates 2019. aastast MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametlikuks partneriks ettevõtlusalaste tegevuste elluviimisel.

Ettevõtlusega alustamine saab paindlikumad toetustingimused

reede, 22 märts 18:43

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas starditoetuse määruse, mille muudatused võimaldavad alustada ettevõtlusega varasemast paindlikumatel tingimustel.

13. märtsil avati taotluste vastuvõtt Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ väiketoetusskeemi

neljapäev, 14 märts 09:47

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas taotluste vastuvõtu Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ väiketoetusskeemi, kuhu oodatakse osalema Eesti ettevõtteid. Programmi keskmes on tootearenduse, tööstuse digitaliseerimise ning tervisetehnoloogiate arendamine.

Taotluste vastuvõtmine algas EASi e-teeninduses 13. märtsil ning kestab kaks kuud kuni 13. maini 2019. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted, partnerina on eelkõige oodatud Norra ettevõtted ja valdkondlikud võrgustikud (klastrid, ülikoolid, assotsiatsioonid jm).

10 aastat mentorlust Kagu-Eestis

esmaspäev, 11 märts 10:18

Kagu-Eesti mentorklubi alustas juubelihooaega 6. märtsil Otepääl kahepäevase avaseminariga. Sel hooajal osalevad klubi tegevuses 23 alustavat ja 11 tegutsevat ettevõtjat.

Tänasest saab esitada toetuse taotlusi hajaasustuse programmi

esmaspäev, 11 märts 10:05

Valga maakonna Otepää, Tõrva ja Valga vallakodanikel on võimalus esitada taotlusi hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 11. märtsist kuni 13. maini 2019.

Infopäev "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel" Võrumaa Toidukeskuses

teisipäev, 05 märts 11:50

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Toimumisaeg: 13. märts 2019, kell 10.00 - 15.3
Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru. Vaata täpsemalt asukohta KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx

Tänasest on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

reede, 01 märts 13:33

Valgamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotluste kevadvoor on avatud vahemikus 01.03.2019–01.04.2019.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Marine Equipment Trade Show 2019 Amsterdamis

reede, 22 veebruar 18:16

Mess toimub 19.-21. november 2019 Amsterdam, RAI (Holland). Maailma suurim laevatööstuse, merevarustuse, materjalide, mereturismi ja süsteemide mess, mida korraldatakse juba aastast 1988. Ainus tõeline merendusvaldkonna rahvusvaheline B2B mess, mis koosneb 3 suurest messihallist.

Registreerimine on avatud kuni 28. veebruarini.

All-Energy Exhibition & Conference 2019 Suurbritannias

reede, 22 veebruar 18:03

All-Energy on Ühendkuningriigi juhtiv taastuvenergisündmus, mis toimub 15.-16. mai 2019, kus tutvustatakse uusimaid energiavarustuse ahela tehnoloogiaid ja teenuseid ning nii era- kui ka avaliku sektori energiatarbijaid, arendajaid ja investoreid. All-Energy pakub hindamatuid kontakte 7000 ostja ja 350 taastuva lahenduse tarnija vahel.

Registreerimine on avatud kuni 28. veebruarini.

DMEA (tervisevaldkonna IT) mess ettevõtjatele Saksamaal

teisipäev, 19 veebruar 15:28

Mess toimub 9.-11. aprill 2019 Berliinis, Saksamaal. DMEA on tervise valdkonna IT mess, mis enne kandis nime conhIT. Mess kõnetab eelkõige IT valdkonna juhte ja spetsialiste, arste ja haiglate juhte, tarkvaratootjaid, hooldusteenuste pakkujaid nii statsionaaris kui ambulatoorses ravis ja IT-nõustamisfirmasid.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada.

Registreerimine DMEA messi külastusele on avatud kuni 28. veebruarini.