PILT

Idee vormimine

Kuidas alustada oma ettevõtmisega?

PILT

Jätkusuutlikkus

Kuidas tagada ettevõtmise
pidev areng?

PILT

Omavalitsusele

Kuidas arendada kohaliku omavalitsuse elu?

PILT

Investorile

Kuidas saab Sinu investeering teoks Valgamaal?

EVTP programm

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Valgamaa Arenguagentuur koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Ettevõtlusteadlikkuse arendamise programmi toel on Valgamaa ettevõtlikel inimestel võimalik saada meilt järgmiseid teenuseid:

•             nõustamist oma äriideele ning äriplaanile
•             infot erinevate rahastamisvõimaluste kohta
•             abi investeerimisinfo kokkupanemiseks ja vahendamiseks investorile
•             võimalust osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel
•             võimalusi kaasa lüüa maakonna ettevõtluspäeval ja -nädalal, mentorklubis, kogemusklubis

2016 aasta tegevustoetuse maht oli 64 900 eurot. 
2017 aasta tegevustoetuse maht on 86 118 eurot. 
2018 aasta tegevustoetuse maht on 80 214 eurot.

Täpsem info