Teenused

TASUTA teenused

SA Valgamaa Arenguagentuur pakub kohalikele omavalitsustele tasuta nõustamist kuni viie tunni ulatuses ühe arengukava/projekti kohta järgmistel teemadel:

 • arengukava struktuuri loomise nõustamine
 • arengukava eesmärkide sõnastamine
 • eesmärkidest tulenevate tegevuskavade loomise nõustamine
 • projekti idee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega
 • projekti elluviimiseks sobiva rahastamisallika leidmine
 • projekti eesmärgi sõnastamine
 • projekti lähteülesande koostamise nõustamine
 • projektiplaani kirjutaja leidmine
 • projekti teostaja leidmiseks hankekonkursi korraldamise nõustamine
 • projekti aruandluse koostamine ja sellega seonduv
TASULISED teenused
 • projektide nõustamine, mille nõustamisvajadus on enam kui viis tundi
 • projekttaotluse koostamine
 • projektijuhtimine
Muud teenused
 • koolituste ja teabepäevade korraldamine
 • teabe vahendamine infolistides

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonil 5340 1592 või e-posti aadressil rein.org@valgamaa.ee