Uudised

13:47 18.04.2024

Oleme kriisideks kogukonnana valmis!

Kogukonnana kriisideks valmistudes ollakse kordades tugevamad kui üksi kriise lahendades.

Valgamaa Arenguagentuur koostöös Päästeametiga korraldab 20. aprillil Ala Rahvamajas Karjatnurme ja Ala piirkonna elanikele ning 22. aprillil Sangaste kultuurimajas Keeni ja Sangaste piirkonna elanikele tasuta kriisikoolituse „Oleme kogukonnana valmis!“.

Koolituste eesmärk on tõsta nii üksikisiku kui ka kogukonna kriisikindlust. Koolitusel osaleja saab ülevaate:

  • üksikisiku ja kogukonna kriisivalmidusest;
  • kogukonna kriisimeeskonnast ja nende kriisirollidest;
  • üksikisiku ja kogukonna kriisivarude kaardistamisest ja planeerimisest;
  • infovahetusest kriisiolukordades;
  • kogukonna kriisikeskusest (kerksuskeskusest) ning selle vajadusest.

Rohkem infot 20. aprillil Ala Rahvamajas Karjatnurme ja Ala piirkonna elanikele toimuva koolituse kohta.

Rohkem infot 22. aprillil Sangaste kultuurimajas Keeni ja Sangaste piirkonna elanikele toimuva koolituse kohta.

Projekti rahastatakse  „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“ toetatav tegevus 2.4. „Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“