Uudised

18:03 13.03.2024

Haridustöötajate tunnustamine

Kutsume kõiki, kes on märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama! 

Aasta õpetaja valimine käib ühte sammu üleminekuga eestikeelsele õppele. Konkursile kvalifitseeruvad vaid õpetaja kvalifikatsiooni omavad õpetajad, kes lisaks kvalifikatsioonile valdavad ka eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõetele. Üleminekul täielikult eestikeelsele õppele on aasta õpetajad eeskujuks ning oma töös parimad – just nimelt eestikeelses õppetöös. 

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest laureaatidele kaheteistkümnes kategoorias aastapreemia ning ühele haridustöötajale elutööpreemia. Riikliku aastapreemia suurus on 10 000 eurot ja elutööpreemia 65 000 eurot. 

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada aasta õpetaja galal haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta või elutöö on teistele eeskujuks. Tunnustatavad panustavad märkimisväärsel moel õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. 

Aasta õpetaja 2024 laureaadid kuulutatakse välja aasta õpetaja galal, mis toimub 5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas.

Esita kandidaat siin: https://hm.ee/gala

 

Lisainfo:

Maris Raimets
Haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaekspert
gala@hm.ee
tel 7354081