Uudised

09:36 06.04.2023

Valgamaa KOP taotlusvooru laekus 35 taotlust

Valgamaal laekus Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadisse taotlusvooru 35 taotlust, toetusi küsiti summas 100 545 eurot.

2023.a. esimese taotlusvooru raames esitati tähtaegselt 3. aprilliks kella 16.30ks kokku 35 taotlust, toetuse kogusummas 100 545.45 eurot. Valgamaale on kaheks taotlusvooruks 2023. aastal eraldatud toetuste kogumaht 47 823.00 eurot.

Taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsustest anname taotlejatele teada maksimaalselt  50 tööpäeva jooksul ehk  15. juuniks 2023.a.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teke ning püsimine, Taotlusi saab kirjutada kahte meetmesse:

meetme „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), projektidega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse;

meetme „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot) projektidega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

KOP 2023.aasta sügisvooru taotluste esitamine algab 01. septembril ja taotluste esitamise tähtaeg on 02. oktoobril 2023. 

Lisainfo:

Aet Arula-Piir
SA Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant
tel. 5260236
e-post: aet.arula@valgamaa.ee