Uudised

19:55 24.11.2022

Selgusid tublid vabaühendused, kogukonnad ja kaunimad kodud

Tunnustati maakonna parimaid vabaühendusi, kogukondade eestvedajaid ja kaunemaid kodusid

Täna, 24.11.2022.a.  toimus Tõrva Kirik-Kammersaalis Valgamaa vabaühenduste, kogukondade ja kaunimate kodude tänusündmus.

Konkursile Valgamaa MTÜ ja Väärt kodupaik 2022 laekus 16 kandidaati, suurema tunnustuse pälvisid neist viis: Lüllemäe Rahvaõpistu MTÜ - järjepidevad läbi õppimise, Otepää Külade Ühendus - koos on tegusam; LC Valga Säde MTÜ - märgates märkamatut, Teresa Sale ja Valga Abikeskus MTÜ - suure südamega aitaja ning Ritsu Külaselts MTÜ - Väärt kodupaik 2022.

Vabaühenduste tunnustussündmus toimus kümnendat korda, selle aja jooksul on konkursile esitatud 141 kandidaati ja tunnustatud 48 ühingu tegemised.

Sel aastal liitus tunnustussündmusega ka konkursi „Eesti kaunis kodu 2022“ Valgamaa laureaatide tänupidu.

25. aastat toimuv kaunite kodude konkurss, on ellu kutsutud, et parimaid saaksid tunnustada kohalikud omavalitsused ja maakonnad ning parimatest parimaid Vabariigi President.

Valgamaa kaunima kodu konkursile esitati sel aastal 15 kandidaati, neist laureaadi tiitliga pärjati kolm: Heidi ja Rein Mõttuse kodu Otepää vallas, Helle ja Urmas Vijari kodu Tõrva vallas ja Maarja ja Virgo Viksi kodu Valga vallas.  

Tunnustussündmust korraldas Valgamaa Arenguagentuur ja  selle toimumist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Konkursi Valgamaa MTÜ ja Väärt Kodupaik 2020 tunnustuse pälvisid:

Lüllemäe Rahvaõpistu: järjepidev läbi õppimise

Silma paistnud peamiselt kohaliku elu rikastajana ja edendajana. Õpistu on viimasel paaril aastal korraldanud kümneid käsitööalaseid ja lapsevanemaid harivaid õpitubasid ja koolitusprogramme, mis haaravad kaasa suure osa kogukonnast. Lisaks ollakse agarad korraldama erinevaid sündmusi, mis muudab külaelu koostöiseks ja kutsub osalema inimesi kaugemaltki.  Tehakse viljakat koostööd teiste Lüllemäe oluliste kultuuritegijatega: raamatukogu, naisselts, muinsusksitse selts, kool ja kirik. Lüllemäe Rahvaõpistu teeb vallas oma aktiivsuse ja korraldamise kvaliteedi poolelt silmad ette ning tundub, et seal toimub kogu aeg miskit põnevat.

Otepää Külade Ühendus: Koos on tegusam

Otepää Külade Ühendus on Otepää külasid ühendav katusorganisatsioon, mis aitab kaasa külade, alevike ja asumite aktiivsuse kasvule ja toetab kogukondi nende elukeskkonna parandamisel. Ühendus aitab vallavalitsusel olla abiks kohaliku kogukonna murede ja probleemide vahendamisel ja on väga heaks koostööpartneriks. Ühendus korraldab juba mitmendat aastat Otepää talvepealinna pidustuste ajal külatänavat, mis tutvustab külastajatele piirkonda, tunnustatakse parimaid külaelanikke, korraldatakse  Maal elamise päeva, osaletakse arukate külade projektis ning viimase uudisena – asutakse käivitama Otepää turgu.

LC Valga Säde: märgates märkamatut

Klubi on oma esimesel kahel tegevusaastal silma paistnud initsiatiivi, aktiivsuse ja ettevõtlikkusega, lühikese aja jooksul on jõutud ellu viia juba mitmeid algatusi. MTÜ liikmed on löönud käed külge seal, kus abi väga vaja. Näiteks korrastasid nad 2022. aasta suvel koostöös Valga vallahoolduse meeskonnaga ajaloolise Säde pargi pingid ning käesoleva aasta novembris saab nende eestvedamisel teoks laste vaimset tervist toetav seminar. Samuti on nad pühendunult tegelenud Ukraina sõjapõgenike aitamisega Valga vallas ja olnud kohapealseks eestvedajaks Ukrainasse saadetava abi kogumisel. Sädemed osalesid  2021. a Valga-Valka kohvikutepäeva korraldamises, katsid sponsorite abiga 20 pere jõululaua,  organiseerisid annetuste kogumise Ukraina sõja tõttu kannatanud inimestele, soetasid ukraina lastele kooliks vajalikke vahendeid, võtsid initsiatiivi ja koos Valga Vallavalitsusega korrastasid ja värvisid üle Säde pargi pingid, küpsetasid tasuta pannkooke erinevatel ürituste ja alles eelmisel nädalal korraldasid  laste vaimse tervise seminari. Nad löövad kaasa, panevad käed külge ja näitavad initsiatiivi.

Teresa Sale, MTÜ Valga Abikeskus: suure südamega aitaja

Ühingu avalikkusele suunatud teenuste seas on olulisel kohal Valga Toidupanga koordineerimine ja toiduabi jagamine. Samuti osaletakse erinevates sotsiaalprojektides ja korraldatakse lastelaagreid. Igapäevaselt osutatakse erihoolekandeteenuseid vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus hakkamasaamiseks, osutatakse päevakeskuse ja kaitstud töö teenuseid. Lisaks on ühing ja selle eestvedaja silma paistnud sellega, et on pakkunud Ukraina pagulastele peavarju ja aidanud neid dokumentide vormistamisel, pakkunud operatiivselt majutust ja abi pagulastele, kes on Valga linna läbinud transiidina. Samuti on MTÜ aidanud pagulasi erinevate vajalike asjadega varustamisel. On selleks siis külmkapp või lapsevanker või hoopiski riided. Tänaseks on Valga Abikeskus pakkunud majutust ja toitlustust ligi 1000 ukraina sõjapõgenikule, tipphetkedel pakuti majutust ja toitlustust korraga 56 sõjapõgenikule. Abipakkujate ja abi vajajate kokku viimiseks loodi Facebooki leht, kus eelkõige vahendati infot elamises hädavajalike asjade tarbeks. Hetkel pakub abikeskus majutust ja toitlustust 24 toimetulekuraskustes ukraina sõjapõgenikule, kes teevad vabatahtlikena lihtsamaid tegevusi, abistavad toidupangas, sorteerivad humanitaarabi ja toimetavad abivajajateni.

Ritsu Külaselts: Väärt Kodupaik 2022

Paar aastat tagasi jäi Ritsu külaselts silma kui kogukonnale uue hingamise tooja ja need paar aastat on jätkuvalt väga toimekad aastad. Oma nägu on kujundatud läbi rohkearvuliste ja suure osavõtjaskonnaga õpitubade korraldamise, silma jäi see ka täiskasvanud õppijate tunnustamisel, kus Ritsut tunnustati  Valgamaa aasta koolitaja 2022 eripreemiaga. Õpitubasid on seinast seina – käsitööst meikimise ja suupistete valmistamiseni. Nüüdseks korraldavad nad suisa Õhinal Õppijate Õhtut, kus ühel õhtul toimuvad mitmed töötoad ja õhtu lõpeb kontserdiga. Lisaks toimuvad pargikontserdid, jaanipäevad, temaatilised perepäevad, kohvikklubi õhtud kuid ka talgud, et koos kodupaik koras hoida. Ühisürituste korraldamisse on kaasa haaratud nii noored kui väärikad. Külaselts kirjutab usinalt projekte, et küla elukeskkond oleks inimsõbralik meeldiv ja turvaline. Ritsu kogukond on muutunud läbi ühistegevuste kokkuhoidvaks, inimesed on uhked oma küla üle ning soovivad panustada külaelu arengusse.

Konkursi nominendid

Tõrva Kinosõprade Selts
MTÜ Rukkilill

Taagepera Külaselts
Pühajärve Taliujula
Stuudio Joy

Pedajamäe küla
Karjatnurme kogukond
Valga Ukraina Selts „Kalyna”
Otepää Motoklubi
Team Kirt MTÜ
Segakoor Rõõm

 

Kultuuripärand