Valgamaa tuntuks

Ühisprojekt „Valgamaa tuntuks“

Projekti tegevuskava hõlmab perioodi jaanuar 2017 – märts 2019.a.

Projekti eesmärgiks on:

1) Tõsta teadlikkust ning luua selgem ja positiivsem kuvand Valgamaast Eesti elanike hulgas;

2) Suurendada siseturistide külastuste arvu ning olla atraktiivne piirkond noortele peredele elamaasumiseks.

 

Projekti alameesmärgiks on :

Muuta Valgamaa sündmused ja huviväärtused maakonnaga paremini seostatavaks läbi olemasoleva parema esile toomise ja sõnastamise kaudu.

Sisaldab nelja suuremat sotsiaalmeedia ning välireklaami kampaaniat Valgamaa sündmuste turundamiseks ning toetavaid tegevusi Valgamaa tuntuse suurendamiseks.

 

Projekti „Valgamaa tuntuks“ tegevused:

  1. Projekti ettevalmistavad tegevused
  2. Turundus- ja reklaamtegevuste ettevalmistused
  3. Suvesündmuste reklaamid erilehtedes
  4. Reklaamid LED välis- ja siseekraanidel
  5. Suvesündmuste reklaamid Valga maakonna siseselt
  6. „Valgamaa suvi 2017“ Suvesündmuste reklaamkampaania sotsiaalmeedias
  7. „Valgamaa talv 2017“ Talvesündmuste reklaamkampaania sotsiaalmeedias
  8. „Valgamaa suvi 2018“ Suvesündmuste reklaamkampaania sotsiaalmeedias
  9. „Valgamaa talv 2018“ Suvesündmuste reklaamkampaania sotsiaalmeedias

Oodatavad tulemused:

Eesti elanike seas suureneb teadlikkus Valgamaast ning siinsetest huviväärsustest, mis toob kaasa külastajate arvu kasvu ning ettevõtjate käibekasvu. Samuti suurendab positiivne kuvand inimeste valmisolekut jääda või tulla elama Valgamaale. Lisaks tugevnevad suhted inimeste, sündmuste korraldajate vahel, mis toob kaasa uute sündmuste tekkimise.

Kogu projekti orienteeruv eelarve kokku on: 42 222 € + km

Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

Kultuuripärand