Tuntud Valgamaa

Valgamaa omavalitsustega ühisprojekt 'Tuntud Valgamaa'

Projekti tegevuskava hõlmab perioodi jaanuar 2019 – detsember 2020

Projekti peamisteks eesmärkideks on tekitada huvi Valgamaa, kui turismi sihtkoha vastu ning suurendada siseturistide külastuste arvu. Eesmärgi saavutamiseks toodetakse iga Valgamaa piirkonna kohta (Valga, Tõrva, Otepää) kvaliteetne ja humoorikas turundusvideo, milles tuuakse välja piirkonna eripära ja huvitavad faktid. Läbi huumoriprisma Valgamaa tutvustamine mõjub video vaatajale intrigeerivalt ja tekitab soovi avastada Valgamaad.

Oodatavad tulemused:

Eesti elanike seas kasvab teadlikkus Valgamaast ning siinsetest põnevatest paikadest, mis aitab kaasa külastajate arvu kasvule ning ettevõtjate käibekasvule. Samuti suurendab positiivne kuvand Valgamaast inimeste valmisolekut jääda sihtkohta kauemaks(ööbimiste kestvus pikeneb) või aitab kaasa otsuste tegemisel sihtkoha valimisel. Lisaks tugevnevad suhted inimeste, sündmuste korraldajate ning ettevõtjate vahel, mis toob kaasa uute sündmuste, teenuste tekkimise. Projekti tegevuse tulemusena (turundusvideote turundamine sotsiaalmeedias, avalikel LED ekraanidel (sh. Valga kinos enne filme), ettekannetes, projekti partnerite ja ettevõtete veebilehtedel) jõutakse 55000 inimeseni ja siseturistide külastatavuse arv suureneb 5%.

Kogu projekti orienteeruv eelarve kokku on: 6666 €

Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

 

 

Ühisprojekt "Tuntud Valgamaa"

Projekti tegevuskava hõlmab perioodi jaanuar 2019 – jaanuar 2020

Projekti eesmärgiks on tekitada huvi Valgamaa, kui turismi sihtkoha vastu ning suurendada siseturistide külastuste arvu.

Eesmärgi saavutamiseks toodetakse iga Valgamaa piirkonna kohta (Valga, Tõrva, Otepää) kvaliteetne ja humoorikas turundusvideo, milles tuuakse välja piirkonna eripära ja huvitavad faktid. Läbi huumoriprisma Valgamaa tutvustamine mõjub video vaatajale intrigeerivalt ja tekitab soovi avastada Valgamaad.

Oodatavad tulemused:

Eesti elanike seas kasvab teadlikkus Valgamaast ning siinsetest põnevatest paikadest, mis aitab kaasa külastajate arvu kasvule ning ettevõtjate käibekasvule. Samuti suurendab positiivne kuvand Valgamaast inimeste valmisolekut jääda sihtkohta kauemaks(ööbimiste kestvus pikeneb) või aitab kaasa otsuste tegemisel sihtkoha valimisel. Lisaks tugevnevad suhted inimeste, sündmuste korraldajate ning ettevõtjate vahel, mis toob kaasa uute sündmuste, teenuste tekkimise. Projekti tegevuse tulemusena (turundusvideote turundamine sotsiaalmeedias, avalikel LED ekraanidel (sh. Valga kinos enne filme), ettekannetes, projekti partnerite ja ettevõtete veebilehtedel) jõutakse 55000 inimeseni ja siseturistide külastatavuse arv suureneb 5%.

Kogu projekti orienteeruv eelarve kokku on:  6666

Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

Kultuuripärand