Tartumaa ja Lõuna-Eesti regiooni võrgustike koostöö ja võimekuse tõstmine

Projekt "Tartumaa ja Lõuna-Eesti regiooni võrgustike koostöö ja võimekuse tõstmine"

 

Projekti otsesed eesmärgid on: muuta piirkondlike ja regionaalsete võrgustike koostöömudelid efektiivsemaks; suurendada kompetentsi ja võimekust turismi toetavate toodete arendamisel; käivitada teadlikud ja koordineeritud ühisturundustegevused. Projektiga soodustatakse TAS piirkonna ja Lõuna-Eesti regiooni koostöövõrgustike ühistegemisi, toodete arendamist ning ühisturundust, et tuua välja piirkonna eripära ja kasutada regioonis olemasolevaid ressursse. Koostöö baasil soetatakse kompaktne ja modernse lahendusega esitluspind, mis võimaldab tutvustada Tartumaad ja LõunaEesti regiooni ühtse tervikuna laiemale avalikkusele; teostatakse esitluspinnale loovlahendus ja selle tootmine. Esitluspind ja sellele loodud ühtne Visual kinnistub lõpptarbija mälus ning loob positiivse kuvandi piirkonnast. Projekt annab tõuke võrgustike jätkusuutlikuks koostööks, maakonnaülesel ja rahvusvahelisel koostööl põhinevate ühistoodete loomiseks ning piirkonna ühisturunduseks

Projekti tulemusel on loodud modernse disainiga, mobiilne ja kompaktne esitluspind, mis leiab aktiivset kasutust mitmesugustel üritustel nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt. Esitluspinda kasutatakse 3-4 välisturundusüritusel (turismimessidel Balttour,Tourest, Adventur), sihtturuseminaridel 2-3 korda aastas. Samuti Eesti sisestel laatadel ja väliüritustel 6-8 korda aastas. Esitluspinda ja selle mööblit saab kasutada nii eraldi kui terviklahendusena vastavalt vajadusele. Valminud esitluspind luuakse koostöös ning on kasutamiseks nii Tartumaa kui Lõuna-Eesti regiooni võrgustikele ja teistele huvigruppidele, kes on huvitatud piirkondlike (turismi)toodete tutvustamisest ja müümisest. Esitluspind ja sellele loodud ühtne visuaal loob positiivse kuvandi piirkonnast ja regioonist tervikuna. Ettevõtjate jaoks lihtsustub väliüritustel, laatadel oma toodete-teenuste pakkumine. See suurendab huvi osaleda koostöövõrgustiku töös ja oma tooteid arendada vastavalt klientide soovidele. Samuti võimaldab esitluspinna olemasolu võrgustikel planeerida oma edasisi turundustegevusi ja -eelarveid

Projekti kestvus: 15.03.2018. - 14.02.2019

Projekti eelarve: 20 369.47 eurot


 

Kultuuripärand