SmartLog

Projekt Smart Log

Projekti Smart Logistics and Freight Villages Initiative, lühendatult SmartLog, eesmärgiks on „Blockchain“ tehnoloogia sisse toomine logistika alasesse andmevahetusse, millega kiirendatakse transporti, mitte ainult ärilisel tasemel vaid kogu valdkonda haarava avatud lahendusena, millega kasu saajatena võivad liituda kõik huvitatud ja asjakohased osapooled.

      

Projekti partnerites on:
Kouvola Innovation OY Soomest projekti juhtpartnerina,
Örebro Lääni Regioon Rootsist,
Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut Lätist,
Tallinna Tehnikaülikool, Sensei OÜ ning SA Valgamaa Arenguagentuur Eestist.

Projekti rahastab Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm ning selle kestus on kolm aastat alates 1. septembrist 2016. Projekti kogueelarve on 2 191 918 €, millest ERDF katab 1 707 377 €. Valgamaa Arenguagentuuri maht projektis on 123 000 € koos ERDFi toetuse ja omafinantseeringuga 15%.

Projekti käigus vähendatakse transiidile kuluvat aega Kesk-Läänemere piirkonnas olevas kahes TEN-T võrgustiku transpordikoridoris ScanMed (Vene/Soome piir – Hamina/Kotka – Helsingi – Turu/Naantali – Stockholm – Malmö) ja North Sea – Baltic (Helsingi – Tallinn – Riia).

Projekti põhitegevused jagunevad kolme tööpaketi vahel:
1. Algolukorra täpsustatud analüüs ja pilootrakenduse välja pakkumine olukorra parandamiseks koostöös huvitatud ettevõtetega ning uue lahenduse praktiline testimine mõõtepunktide abil. Juhtiv partner Sensei OÜ.
2. Mõõtepunktide võrgustiku välja töötamine ning „Blockchain“ tehnoloogial töötava rakenduse andmestiku ja transpordi aegade kokkuhoiu analüüs. Juhtiv partner Tallinna Tehnikaülikool.
3. „Blockchain“ tehnoloogia riist- ja tarkvara arendamine nii ettevõtete kui ka transpordikoridoride jaoks. Juhtiv partner Kouvola Innovation OY.

SA Valgamaa Arenguagentuur osaleb pilootrakenduse elluviimises, uute lahenduste testimises ja teistes projekti tegevustes. Projekt on Valgamaa Arenguagentuurile oluline arendamaks Valgat transpordi ja transiidisõlme ning teabekeskusena, pakkumaks Valgamaa ettevõtetele välja uusi kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi, mis elavdavad maakonna majandust, ning läbi viimaks rahvusvahelist kõlapinda leidvaid üritusi.

Kultuuripärand