Leader Ühisprojekt „Valgamaa ettevõtluskeskkonna turundus“

 

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu Meede 3 - Valgamaa tuntus ja maine - algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda. Tegevus 3.3 Valamaa turundus ettevõtluskeskkonnana.

Projekti eesmärk: tõsta teadlikkust ning luua positiivsem kuvand Valgamaa ettevõtluskeskkonnast väljaspool Valgamaad Eesti elanike, investorite/ettevõtjate hulgas. Suurendada investorpäringute/ettevõtete arvu ning olla atraktiivne piirkond uute ettevõtete loomiseks.
Koostööpartner Tartu Teaduspark
Projekti periood veebruar 2018 – jaanuar 2020
Projekti eelarve – 20 000 €, sh omafinantseering 2000 €
Projekti tegevused - projekti ettevalmistavad tegevused; filmiklipid 2 keeles (eesti, ingl); esitlusboksi sisustus SPARK Demokeskuse ruumides Narva mnt 3, Tartus: ekraan, virtuaalprillid, player, jaotusmaterjal USB andmekandjad klippidega; tegevusplaan jätkutegevusteks koos ekspertidega.

Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

Valminud filmiklipid:

Inglise keeles

 

Inglise keeles

 

Kultuuripärand