Jaga tööjõudu

Jaga tööjõudu - uus platvorm

14.-15. märtsil toimus Accelerate Estonia ja Garage48 häkaton Hack the Crisis ja üks võitnud lahendusi oli Share Force One platvorm.

Mis on Share Force One?

 

Share Force One on tööjõu jagamise platvorm, mille eesmärgiks on lahendada kriisi ajal ja selle järel kujunenud tööjõuprobleemi. Platvorm viib kokku ettevõtted, kelle töötajad on osaliselt või täielikult ilma reaalse rakenduseta, nende ettevõtetega, kellel on tööjõupuudus. Platvorm on kõigile ettevõtetele tasuta. Share Force One tegutseb koostöös Töötukassaga, et tööandjaid võimalikult operatiivselt aidata.

Mida teha kui tööjõudu on üle või puudu?

Ettevõtetel on võimalik sisestada taotlus platvormi shareforceone.ee kaudu ning anda teada vabade töökohtade või hetkel vabade töötajate kohta. Esitatud taotluste põhjal vaadatakse, millised ettevõtted on võimalik omavahel kokku viia, ühendatakse sobivad ettevõtted ja antakse edasised juhised, sh koostöös advokaadibürooga RASK välja töötatud näidislepingute põhjad.

Share Force One ei võta ise tööjõu vahendamise eest teenustasu ega sekku ettevõtete ning töötajate vahel sõlmitavate lepingute täpsematesse tingimustesse (sh omavahel tööjõu kasutamise teenuse eest tasumise korda).

Tööjõudu vajaval ettevõttel ja tööjõudu pakkuval ettevõttel on vaja sõlmida omavahel teenusleping ajutise tööjõu vahendamiseks, mille sisuks on töötaja poolt ajutise töö tegemine tööjõudu vajavas ettevõttes. Allkirjastatud teenusleping jõustub kohe, kui tööjõudu pakkuv ettevõte on töötajaga töölepingu lisa sõlminud.

Tööandjal säilib töötajaga tööleping ning poolte kokkuleppel saab töölepingu lisas kokku leppida ajutise töötamise tingimused, mille on määranud eelnevalt tööjõudu vajav ettevõte.

Otsus ajutiselt töötada teises ettevõttes on töötaja jaoks loomulikult vabatahtlik ja selleks peavad pooled jõudma kokkuleppele.

Share Force One abistab ettevõtteid platvormi puudutavates küsimustes ja edasiste sammude korraldamise osas. Leiame kõikidele juriidilistele küsimustele vastused koostöös advokaadibürooga RASK.

Lisainfo

info@shareforceone.ee  või

Mart Saarmann: mart@shareforceone.ee

Otsid ajutiselt tööd või töötajat?

Eesti Töötukassa on seoses praeguse olukorraga tööturul loonud võimaluse ajutiste tööpakkumiste vahendamiseks online-messide keskkonnas. Meie eesmärk on kokku viia ettevõtted, kus praegu töökäsi napib, inimestega, kes otsivad lisatöö võimalusi. Kutsume ajutist lisatööjõudu vajavaid tööandjaid osalema ning julgustame edastama ajutiste töökohtade infot oma töötajatele neil  tööandjatel, kel pole hetkel võimalik tööd anda.

Virtuaalmess on hea võimalus jõuda kiiresti oma tööpakkumistega tööotsijateni üle Eesti. Töökohtade vahendamiseks luuakse online keskkonda igale tööandjale virtuaalne messiboks, kus ta tutvustab ennast ning pakutavaid töökohti. Tööandjal on võimalus reaalajas töösoovijatele vastata või suunata küsimused tööandja valitud kanalisse (e-post, telefon, koduleht). Osalemine on tööandjatele ning tööotsijatele tasuta.

Virtuaalse messikeskkonnaga saab tutvuda SIIN 

Kui soovite vahendada OnlineExpo keskkonna kaudu oma ajutisi töökohti, siis palun anda sellest teada: Mari-Liis Aron, mariliis.aron@onlineexpo.com OnlineExpo. Töökohtade vahendamiseks palun edastada antud kontaktile järgmine info:

-             ettevõtte logo (.png; .gif; .jpg; .jpeg; svg)

-             soovi korral virtuaalse stendi päisepilt vähemalt 1920x1080px(.jpg; .jpeg; .svg; .png)

-             lühike tööandja tutvustus

-             pakutavate töökohtade info (võivad olla URL lingid töökuulutuste portaalidest)

-             Värbamisosakonna/personaliosakonna või vastutava isiku kontaktandmed

Telefon

Meiliaadress

Aadress

Kodulehekülg

Facebook

Skype jne

 

Küsimuste korral võtke ühendust oma maakondliku osakonna tööandjate konsultandiga (kontaktid leiate SIIT) või tööandjate teenusejuhi Livia Laasiga, e-post livia.laas@tootukassa.ee, telefon 5333 5229.

Kultuuripärand