Mentorklubi

KAGU-EESTI MENTORKLUBI

Ajakava aastal 2020:

11-12. märts Avakohtumine -  eesmärkide seadmine, plaani koostamine,  Mart Kikas, Otepää, Karupesa hotell

Esitlus- ja müügitehnikad - Harald Lepisk, Põlvamaa,  Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus

Praktikapäev: Müük. Turundus. Tootearendus. Praktiline õppus mentoritelt. Põlvamaa, Loovusait

Koolitus - läbirääkimised, Georg  Merilo. Valgamaa, Taagepera, Kivimäe turismitalu

Mentorklubi tegevuste kokkuvõtted, Mart Kikas. Valgamaa

Mentorlusprogrammis osalevad Valga, Põlva ja Võru maakonnast 24 alustavat ettevõtjat (mentiid). Igale  alustavale ettevõtjale on personaalne mentor, kes on abiks ja toeks eesmärkide saavutamisel. Tutvu mentoritega!

Mentorklubis osalemine on tasuta, programm ei kata transpordikulu (va õppereis) klubi toimumise kohta.

Mentorklubi korraldavad Valgamaa Arenguagentuur, Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus.
Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Mentorklubi on ellu kutsutud, et selles osalevad ettevõtjad oleksid edaspidi oma ettevõtlustegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad.

Oluline on tegevuse klubiline vorm. Kui me kuuleme teiste ettevõtjate kogemustest lähemalt, laiendab see silmaringi, inspireerib ja motiveerib. Mentori olemasolu tagab paremini selle, et mentii tunneb endal kindlamat vajadust oma ettevõtte eesmärkide sõnastamiseks ja tegevuse analüüsimiseks, sest tal on konkreetne kuulaja, kes tunneb tema tegevuse vastu huvi. Võimalusel võiksid mentor-mentii leppida kokku kohtumise ka väljaspool klubikohtumiste aega. Mentor võiks võimalusel külastada mentii ettevõtet, et tema tegevustest ja väljakutstest paremat ülevaadet saada. Iga kohtumise raames toimub ka üks ettevõtlusalane koolitus.

Varasemad osalejad on hinnanud väga heaks kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja kliente.  

 

Lisainfo:
Ülle Vilo

ettevõtluskonsultant
ylle.vilo@valgamaa.ee
510 3254

 

Kultuuripärand