Uudised

10:59 01.06.2022

Tänasest saab ettevõtja taotleda toetust e-arvete kasutuselevõtu edendamiseks

Tänasest avanes ettevõtetele e-arvete arenduse toetus, mille eesmärk on soodustada e-arvete kasutamist erasektoris ning seeläbi vähendada ettevõtja halduskoormust. Toetust saab taotleda läbi EASi ja KredExi ühendasutuse.
Esmaspäeval, 6. juunil kell 11.00-12.30 toimub veebi vahendusel infotund võimalikele taotlejatele. Lisainfo toetuse ja infotunni kohta EASi ja KredExi ühendasutuse kodulehel:  E-arve toetus - EASi ja KredExi ühendasutus

Eesti majanduses saadetakse ja võetakse vastu igal aastal ligikaudu 65-75 miljonit arvet, millest hinnanguliselt 45 protsenti on e-arved. Sealjuures ettevõtjate vahel liigub e-arveid vaid umbes 23 protsenti, ülejäänud on suures osas ettevõtjatelt kodanikule, näiteks panka saadetud e-arved.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on ettevõtjate puhul e-arvete kasutusele võtmisel takistuseks tihti vähene teadlikkus e-arvete võimalustest ning sobivatest teenusest või äritarkvara lahendustest. „Täna kasutusel olevad majandustarkvaralahendused on sageli keerulised ja ebamugavad kasutada, mistõttu pole ka ettevõtjad väga agaralt neid omaks võtnud. Toetuse eesmärk on e-arvete kasutamise teekonda lihtsustada ja muuta lahendused kasutajasõbralikumaks ja seda eriti just väiksemate ettevõtjate jaoks, keda on ju Eestis enamus. Praegu on näiteks mikro- ja väikeettevõtjate vahelistes arveldustes e-arvete osakaal kõigest 5 protsenti, tahame selle protsendi riigi toel kindlasti üles tuua,“ selgitas Sutt.

Toetuse eesmärk on automatiseerida e-arvete kasutamise teekonda ning muuta lahendused kasutajasõbralikumaks. Lisaks on võimalik toetust taotleda PEPPOLiga liidestumiseks, mis aitab laiendada üle-Euroopalist e-arveldust. Olulisel kohal on turundustegevused,  et seeläbi suurendada ettevõtjate teadlikkust e-arvete kasuteguritest ning edendada erasektori e-arvete kasutuselevõttu.

Toetust saavad taotleda igas suuruses Eesti ettevõtted, mis on tegutsenud vähemalt 12 kuud ning pakuvad e-arvete operaatorteenust, kassasüsteemi, makselahenduse või muud majandustarkvarateenust. E-arvete toetusmeetme kogumaht on 1 miljon eurot. Suurim toetus on 20 000 eurot ning omafinantseeringu maht 50 protsenti. 

E-arvetele üleminek panustab oluliselt kogu reaalajamajanduse arengusse, mis hõlmab endas erinevaid reaalajas toimivaid ning masinloetavusel põhinevaid digitaalseid lahendusi, nagu näiteks e-arved, e-kviitungid, e-saatelehed ja e-aruanded. See kõik aitab jõuda bürokraatiavaba ettevõtluskeskkonnani, kus ettevõtjad ei pea kulutama liigselt aega tugitegevustele.

Info edastas:
Laura Laaster
MKM, avalike suhete osakond
laura.laaster@mkm.ee 
6256428

Kultuuripärand