Uudised

09:11 26.10.2021

LEADER toetuste taotlemise võimalused Mulgimaa piirkonnas

Avanemas on LEADER toetuste taotlemise voorud. Toetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas, Tõrva vallas (v.a Soontaga külas) ja Viljandi vallas (v.a endise Kolga-Jaani valla territooriumil) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

LEADER-meetme taotlusvoorude 2021-2022 ajakava ja eelarve

Tingimused taotlejatele:

COVID toetuse tingimused taotlejale - toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 20 000 eurot. Taotleda saavad piirkonnas tegutsevad turismiga seotud või turismist otseselt sõltuvas sektoris tegutsevad ettevõtjad, MTÜd ja SAd ning ettevõtteid ühendavad MTÜd. Toetust antakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest ettevõtlusvormist sõltumata.

Külakeskkonna ja kogukonna arendamine – toetuse summa kuni 25 000 eurot, kuid mitte rohkem kui vastava omavalitsuse eelarve selles meetmes. Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

Ettevõtluse arendamise toetus – toetuse miinimumsumma 2 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot. Taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKOND –toetuse määr on: MTÜ-d, SA-d, KOV-d kuni 90 % abikõlblike kulude maksumusest; äriühingud kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse summa kuni 30 000 eurot.

Lisainfo toetuste kohta:
Timmo Sülla
meetmenõustaja
telefon: +372 513 7241   
timmo.sylla@mulgimaa.ee

Raili Uibopuu
raamatupidaja / meetmenõustaja
telefon: +372 5307 8283    
raili.uibopuu@mulgimaa.ee

Kultuuripärand