Uudised

09:06 08.07.2021

Toetusvõimalused ettevõtjatele ja võrgustike arendajatele - Valgamaa Partnerluskogu taotlusvoor 6.-24. september

Sügisel, 6-24.september,  toimub Valgamaa Partnerluskogu taotlusvoor ning ettevõtetel on võimalik taotleda investeeringutoetust. Samuti oodatakse sellel aastal taotlusi võrgustike arendamiseks ning loomiseks. 
Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond on Otepää vald, Valga vald (välja arvatud Valga linn), Elva valla Hellenurme ja Aakre kandi külad ning Soontaga küla Tõrva vallas.

Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs 6.- 24. september kell 16.00.

1.    Meede 1.1 . Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse
 Taotlema on oodatud kuni 9 töötajaga ettevõtted, kes tegutsevad järgmistes valdkondades:
•    töötlev tööstus ( v.a puidu saagimine ja hööveldamine ning esmase toorme säilitamine kui ei teki uut toodet);
•    kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
•    mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist);
•    kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
•    turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
•    loomemajandus;
•    info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.
Maksimaalne toetus taotluse kohta on 30 000 eurot.

2.    Meede 1.3 Investeeringud kohalikule elanikule ning piirkonna külastajale suunatud teenuste kohandamiseks ning arendamiseks COVID-19 põhjustatud muutustest
Taotlema on oodatud ettevõtted, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat ja kelle käive 2020. aastal oli vähemalt 10 000 eurot ning tasutud tööjõumakse 2020. aastal vähemalt 2600 eurot.
Toetust on võimalik taotleda seoses COVID-19 põhjustatud olukorraga kohanemiseks vajalikeks investeeringuteks.
Maksimaalne toetus taotluse kohta on 15 000 eurot.

3.    Meede 3.1 Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks
Taotlema on oodatud mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner, kellega on sõlmitud ühine tegevuskava.

Toetatavateks võrgustikeks on:
1)    Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate ettevõtjate võrgustikud, mis koondavad tegevuse 1.1 raames toetatavate valdkondade ettevõtjaid;
2)    piirkondlikud külakogukondade võrgustikud, mis hõlmavad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna vähemalt üht endise valla Valgamaale jäävat osa.
Maksimaalne toetus taotlusvoorus on 20 000 eurot.

Lisainfo:
Tiina Ivask
Valgamaa Partnerluskogu
e-post tiina@valgaleader.ee 
telefon 5349 1195

 


 

 
Kultuuripärand