Valgamaa.ee's kuvatavad uudised

17:09 29.03.2021

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme 3. voor on avatud 1.aprill-17.mai 2021

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme III vooru 1.04-17.05.2021.
Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​
Infopäev taotlemisest huvitatud ettevõtjatele toimub veebiseminarina 15. aprillil 2021 kell 13:00. Registreerimine infopäevale SIIN.

Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotleja taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.

Projekti asukoht peab olema Valga, Võru või Põlva maakond. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõpeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeva

  • Toetuse saaja on kohustatud saavutama vähemalt ühe järgmistest väljundnäitajatest: 
    • lisandunud on uus või oluliselt edasi arendatud toode või teenus;
    • on ellu rakendatud tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud arendused;
    • on ellu rakendatud väljatöötatud tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud arendused.
      Tegevuse elluviimise tulemusena peab toetuse saajal tekkima vähemalt 1 maakonna keskmisest kõrgema palgaga ametikoht.

Lisainfo
Ülle Vilo
Ettevõtluskonsultant
-------------------------------------
Valgamaa Arenguagentuur SA
Kesk 11, Valga 68203
Tel 510 3254
ylle.vilo@valgamaa.ee
www.arenguagentuur.ee

Kultuuripärand