Valgamaa.ee's kuvatavad uudised

10:06 20.03.2020

Olulised infolingid ettevõtjatele

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga. Seoses sellega jagame ettevõtjatele vajalikke infolehti selleks, et jälgida milliseid meetmeid saab eriolukorras koroonakriisi lahendamiseks kasutada.

Vabariigi Valitsuse leht eriolukorrast Eestis 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehekülg on esimene kontaktpunkt ettevõtjatele. Lehelt leiab info nii kriisabimeetmete kui ka küsimuste-vastuste kohta, mida ettevõtjad on MKMle esitanud. Enda küsimusele vastuse saamiseks soovitame pöörduda e-kirja teel covid19@mkm.ee

Juhised alates 11.mai -  kaubanduskeskused, majutus- ja toitlustusasutused, ilu-ja isikuteenuste osutajad.

Eesti Töötukassa - töötasu hüvitis töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. 

Kredex- meetmed raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks

Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmedmis on suunatud põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele. 

EAS  toetusmeetmed turismi toetuseks

www.eesti.ee/pakunabi - ettevõtjate abipakkumised 

Politsei- ja Piirivalveamet tööjõu liikumise info jm teave eriolukorra kohta

Maksu- ja Tolliameti kodulehelt -  eriolukorra info ja abi ettevõtjatele olukorra leevendamiseks

Tööelu portaal - konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Terviseamet - terviseteemalised juhised kõigile elanikele

 online platvormi kriisiabikeskus.ee ettevõtjatele ja vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. 

Kultuuripärand