Sündmused

KOP infopäev Valga raekoja saalis 17.09.2020 kell 15.00

17. september kell 15:00 kuni 17:00

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2020 sügisvoor ootab taotlusi ja kutsub infopäevale!

Valgamaa Omavalitsuste Liit ootab 1. oktoobriks 2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt  e-posti aadressile  kop@valgamaa.ee hiljemalt  1.oktoobriks kella  16.30.

Taotlusvormid ja teised vajalikud dokumendid leitavad siin:

https://valgamaa.ee/uldinfo/programmid/kohaliku-omaalgatuse-programm/

 

Infopäev taotlejatele toimub 17. Septembril kell 15.00 - 17.00  Valga raekoja saalis (Kesk 11,Valga). 

Tutvustatakse KOP programmist taotlemise tingimusi ja korda, 2020. aastal programmi määrusesse tehtud muudatusi ning vaadatakse koos üle muudetud taotlus- ja aruandevormid. 

 

Registreerimine infopäevale hiljemalt 15.09.2020 aadressil https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXm-odicrK7jOh3orM0yWJo_2GRXqmz_BlxT_Y3FWBV97onw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Lisainfo: aet.arula@valgamaa.ee või tel 526 0236. 

Sündmused

Sündmusi ei ole.
Kultuuripärand