Kalender

Valgamaa ettevõtluse auhind 2019 nominentide esitamine

08. november kell 00:00 kuni 17. november kell 00:00

Tunnusta Valgamaa ettevõtteid ja ettevõtluse edendajaid

Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Valgamaa Arenguagentuur kuulutavad välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2019“, mille eesmärgiks on tunnustada Valgamaa edukalt tegutsevaid ettevõtjaid ja silmapaistvaid inimesi, kelle tegevus ja eeskuju on käesoleva aasta jooksul mõjutanud positiivselt kohalikku või maakondlikku elukeskkonda, inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule. Ettevõtteid ja ettevõtluse edendajaid on tunnustatud aastast 2008.

Nominente on oodatud esitama kõik, nii asutused, organisatsioonid, ettevõtted ja eraisikud.

Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja Valgamaa Omavalitsuste Liidu moodustatud komisjon neljas kategoorias:

  1. Aasta tootmisettevõte - Ettevõtet iseloomustab majanduslik stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus.
  2. Aasta teenindusettevõte - Teenindusvaldkonnaga (sh turismiga) tegelev ettevõte, keda iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.
  3. Aasta startija - Ettevõte, mis on tegutsenud kuni 3 aastat. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed. Nominendi tegevuse kestust arvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga.
  4. Ettevõtluse edendaja  -Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal.

Ettepanekud koos põhjendusega esitada kuni 17. novembrini (k.a), täites elektroonilise ankeedi SIIN või saata e-posti aadressil sade.otsa@valgamaa.ee märksõnaga „Ettevõtluse auhind”.

Hindamise ja võitjate väljaselgitamise kord
Konkurss korraldatakse üks kord aastas ning hindamise aluseks on nominendi 2019. aasta tegevus ja 2018. aasta majandusnäitajad. Konkursile esitatud kandidaatidel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas. Komisjon hindab ja reastab esitatud nominendid vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Komisjonil on õigus anda välja ka eriauhindu.

Konkursi võitjaid ja nominente tunnustatakse 28. novembril 2019 toimuval auhinnagalal Sangaste Lossis. Üritus on kutsetega.

Lisainfo Ülle Vilo kontaktidel tel 510 3254, e-post ylle.vilo@valgamaa.ee.

Kultuuripärand