Lähisündmused

12:02 07.10.2018

Valgamaa delegatsioon külastab algaval nädalal Adžaariat
 

Euroopa Liidu naabruspoliitika eesmärgiks on luua Euroopa Liidu ümber sõbralike riikide ring. Eesti kohustus selle poliitika raames on hoida ja arendada sõbralikke suhteid Gruusia, Moldova, Ukraina, Afganistani ja Valgevenega.

Gruusia on olnud Eesti arengukoostöö partner alates aastast 2006 ning "Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava" kohaselt jääb Gruusia Eestile arengukoostöö prioriteetseks sihtriigiks. Eesti avalikul ja erasektoril, samuti kodanikuühendustel, on välja kujunenud pikaaegsed koostöösuhted sealsete partneritega.
Gruusia arengueesmärkide toetamisel on arengukoostöö peamiseks vormiks projektid võimekuse tõstmiseks, millega antakse edasi teadmisi, mis põhinevad Eesti sotsiaal-, valitsus- ja haldusreformidest ning Euroopa Liiduga ühinemisest saadud kogemustel. Alates 2003. aastast on erinevad Eesti valitsus-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid välisministeeriumi toel teostanud Gruusias sadu arengukoostööprojekte, mis hõlmavad pea kõiki eluvaldkondi. (https://rakendused.vm.ee/akta/andmed.php?country=GEO)

 

Valgamaal on kõige pikaajalisemad Gruusia suhted Valgamaa Kutseõppekeskusel. Khobulethi ja Valgamaa kutseõppekeskused sõbrustavad juba aastaid. Sealt on meie kooli rahvusvahelisse rühma  (inglisekeelne logistika eriala) läbi aegade õppima asunud palju õpilasi, vastastikku on tehtud õppepraktikat (nt. meie kokad seal praktikal). Täna on koguni üks meie kooli õppejõud Khobulethist. Kutseõppekeskus on vedanud ka seniseid Gruusia suunalisi arengukoostööprojekte, mida rahastab välisministeerium. (https://rakendused.vm.ee/akta/andmed_vaata.php?id=2654).

 

Valgamaa omavalitsused on saanud 11.06.2018 kutse Adžaaria autonoomse vabariigi (regioon Gruusia lääneosas) Kobuleti rajooninõukogu esimehelt Davit Mtchedlishvililt, külastada nimetatud piirkonda käesoleva aasta oktoobris, tutvuda probleemsete valdkondadega, vahendada Valgamaa kogemusi ja arutada läbi edasised võimalikud koostööprojektid.

Maakonna delegatsiooni visiit on planeeritud 7. - 13. oktoobrini. Delegatsioonis on 42 inimest, kelle seas omavalitsuste esindajad (juhid, volikogude liikmed, spetsialistid), omavalitsusliidu ja arenguagentuuri spetsialistid ning Valgamaa ettevõtjad. Kavas on kohtumised ja arutelud Gruusia Regionaalarengu ja Infrastruktuuride ministeeriumi, Adžaaria vabariigi valitsusorganite ja mitmete Adžaaria omavalitsuste juhtide ja spetsialistidega.

 

Lisainfo ja küsimused

Rein Org

53401592